ACTUEEL

'Openbaar apotheker wordt vrouwenberoep'

Het beroep openbaar apotheker transformeert van een mannen- tot vrouwenberoep. In 2015 is net iets meer dan de helft van de werkzame openbare apothekers vrouw, maar binnen tien jaar zijn twee op de drie openbaar apothekers van het vrouwelijk geslacht. Wel kiezen vrouwen meestal voor een baan in loondienst.

Dit meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

Iets meer dan de helft van alle apothekers die momenteel in de openbare apotheek werkzaam zijn, is vrouw. De man-vrouw verhouding hangt wel sterk af van de leeftijd. Van de twintigers is 77 procent van de openbaar apothekers vrouw. Van de dertigers is dit 62 procent en voor de veertigers is dat aandeel 58 procent. Alleen bij openbaar apothekers die de vijftig zijn gepasseerd, zijn de mannen in de meerderheid: 38 procent is vrouw. Bij de zestigers is dit nog maar 25 procent.

Het steeds grotere aandeel vrouwen onder de openbaar apothekers komt doordat vooral vrouwen kiezen voor een studie farmacie. Zo kwam het aandeel vrouwen dat hun studie farmacie in 2014 afrondde uit op 66 procent. Daar komt bovendien bij dat van de pas afgestudeerde apothekers vrouwen naar verhouding vaker voor het beroep van apotheker kiezen. Van de groep die een specialisatie tot openbaar apotheker volgen of recent hebben afgerond, is het aandeel vrouwen ongeveer tien procentpunten groter dan onder de pas afgestudeerden. Mannen  vinden vaker een werkkring buiten de openbare farmacie.

Feminiseren

Als de huidige trend zich voortzet zal het beroep steeds sterker feminiseren, verwacht de SFK. Het aandeel vrouwen onder de openbaar apothekers zal stijgen van 52 procent nu tot 65 procent in 2025. Of die verwachting ook daadwerkelijk zal uitkomen is nog de vraag. Die wordt namelijk niet alleen bepaald door de instroom, maar is ook afhankelijk van mogelijke verschillen in uitstroom tussen mannen en vrouwen.

Hoewel het aantal vrouwelijke apothekers sterk toeneemt, blijft hun aandeel onder de apotheekbezitters achter. "Apotheekbezit blijkt nog vooral een mannenaangelegenheid", aldus de SFK, "Vrouwen kiezen vaker voor een baan in loondienst." Slechts 31 procent van de openbare apothekers die één of meerdere apotheken in eigendom hebben is vrouw. Toch zal ook deze verhouding veranderen. Het aandeel vrouwelijke apotheekeigenaren onder de 40 jaar is met 39 procent namelijk al veel hoger dan het overall-percentage van 31. Als de mate waarin vrouwen voor het werken in loondienst kiezen niet wijzigt, blijven de mannen onder de apotheekeigenaren voorlopig in de meerderheid.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top