HRM

'Helft zorgverleners niet bekend met hygiëneprotocollen'

'Helft zorgverleners niet bekend met hygiëneprotocollen'

De helft van de verpleegkundigen in zorginstellingen of verpleeghuizen is niet volledig op de hoogte van de regels rond het toepassen van handhygiëne. 17 Procent van hen zegt dat er binnen de zorginstelling nooit tot maximaal één keer per jaar aandacht aan wordt besteed aan dit thema.

Dit blijkt uit onderzoek onder werknemers van zorgaanbieders, in opdracht van Tork, dienstverlener met betrekking tot hygiëne en reiniging in onder meer de zorg. Ongeveer eenvijfde van de ondervraagden zei niet precies te weten wie er verantwoordelijk is voor handhygiëne binnen hun organisatie. De beschikbaarheid van hygiëneproducten en het gebrek aan tijd wordt gezien als redenen om handreiniging over te slaan. Met name voor de thuis- en mantelzorg is dit aan de orde, volgens Tork, aangezien hygiënevoorzieningen bij cliënten thuis beperkt voorhanden zijn.

Jaarlijks lopen naar schatting van het RIVM ruim 74 duizend patiënten een zorginfectie op die ontstaat tijdens verblijf of behandeling in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis of een zelfstandig behandelcentrum. Besmettelijke ziekten worden vooral via de handen overgebracht. Zorgverleners blijken hier niet gerust op: zij zijn met name bezorgd over hun patiënten (60 procent) maar ook over hun eigen gezondheid (57 procent).

Bacterieel besmettingsgevaar

Het inperken van bacterieel besmettingsgevaar in de zorg is volgens Tork "essentieel". Uit eerder onderzoek van SCA en het Erasmus MC, waarin zestien ziekenhuizen op lange termijn zijn onderzocht, blijkt dat een proactieve aanpak de handhygiëne met maar liefst 40 procent verbetert en een daling in ziekenhuisinfecties laat zien. Met name het gunstiger plaatsen van alcoholgeldispensers en het gebruik van dispensers met datafeedback droegen bij aan verbeteringen op lange termijn.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Arnout Orelio

4 december 2015

Zeer zorgwekkend! Mijn vraag zou zijn: van wie is dit probleem? En welk plan heeft zij/hij om hier iets aan te doen? En met welk doel? 40% verbetering? lijkt mij niet genoeg, want 100% handenhygiene bestaat. Kijk bijvoorbeeld naar deze hoogleraar, internist Dr Jack Billi en laat je inspireren https://www.youtube.com/watch?v=d6veqq7-HPk of zie hier hoe een geheel productiebedrijf(!) zelf alles schoon houdt: https://www.youtube.com/watch?v=w3bnUuBnQM0
Ik ben heel nieuwsgierig naar de antwoorden en ambities van anderen. En ga hier graag over in gesprek.

Top