Finance

Schippers verbetert subsidieregeling donatie bij leven

Minister Schippers van Volksgezondheid past de subsidieregeling voor donatie bij leven aan. Voor donoren die ondernemer zijn, vaak ZZP'ers, en aanspraak kunnen maken op een vergoeding, komt er een minimumvergoeding voor gederfde inkomsten ter hoogte van de bijstandsnorm.

De subsidieregeling is in 2009 ingesteld en vergoedt onkosten die een donor voor, tijdens of na de donatie maakt en die niet zijn gedekt door de zorgverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De regeling moet financiële drempels wegnemen voor mensen die willen doneren bij leven. Aanleiding voor de verbeteringen is de evaluatie van afgelopen voorjaar.

Minder bonnetjes

Voor alle donoren regelt de minister nu dat een deel van de vaste vergoedingen, bijvoorbeeld voor zaken die een donor aanschaft voor de ziekenhuisopname, sneller worden uitbetaald zodat de donor daarmee alvast een deel van de kosten kan betalen. Ook zullen meer onkosten in aanmerking komen voor zo'n vaste vergoeding waardoor de donor minder bonnetjes en bewijsstukken hoeft aan te leveren. 

Huishoudelijke hulp

De regels om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp zijn strikter geworden door de wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierdoor moeten donoren een complexe procedure doorlopen om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten. Minister Schippers wil kijken of dit makkelijker kan en gaat dit bespreken met onder andere de gemeenten. 

Verder zal de voorlichting en informatie aan donoren worden verbeterd zodat mensen vooraf een goed beeld hebben van wat ze kunnen verwachten aan vergoeding. Naar verwachting treedt de aangepaste regeling op 1 juli 2016 in werking.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top