HRM

'Ziekenhuispersoneel onvoldoende beschermd'

'Ziekenhuispersoneel onvoldoende beschermd'

Veel Nederlandse ziekenhuizen laten steken vallen als het gaat om de aanpak van werkdruk, agressie en geweld. Ook worden regels op het gebied van veilig omgaan met naalden onvoldoende nageleefd, meldt de Inspectie SZW dinsdag.

De SZW (voorheen Arbeidsinspectie) onderzocht eind vorig jaar 48 ziekenhuizen. Bij het gros daarvan (44) werden overtredingen vastgesteld. Zo werden bij meer dan de helft van de ziekenhuizen de regels voor werkdruk aan de laars gelapt. Ook was 79 procent van de geïnspecteerde ziekenhuizen in overtreding op het vlak van de aanpak van agressie en geweld. "Te hoge werkdruk, blootstaan aan agressief gedrag en te lange arbeidstijden vormen een risico voor de gezondheid van medewerkers in ziekenhuizen", aldus de Inspectie SZW.

Ook wordt er nog onvoldoende gewerkt met veilige naaldsystemen, die moeten voorkomen dat medewerkers zich prikken aan besmette naalden. Werkgevers zijn verplicht maatregelen te nemen om prikaccidenten met mogelijk besmette naalden te voorkomen. Daarbij gaat het onder meer om naaldsystemen met ingebouwd veiligheidsmechanisme en veilige containers om gebruikte naalden af te voeren. Van de onderzochte ziekenhuizen maakt één op de vier hier nog onvoldoende gebruik van.

Het goede nieuws is dat ziekenhuizen zich goed houden aan de arbeids- en rusttijden van arts-assistenten. In 2014 inspecteerde de Inspectie SZW voor de derde keer in zes jaar een aantal ziekenhuizen op dit thema. In 2010 was bij dertien van de veertig onderzochte ziekenhuizen sprake van herhaalde overtredingen. In 2015 constateerde de Inspectie hier nog enkele incidentele overtredingen. "In één geval ging het om structurele overtredingen", meldt de Inspectie SZW. Daar heeft zij voor de tweede keer een boete opgelegd.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen laat in een reactie weten dat de bescherming van ziekenhuispersoneel "continu de aandacht" heeft. "Weliswaar is het vervolgonderzoek niet representatief voor de hele sector, er zijn verschillende projecten opgestart om de situatie rond het gebruik van naalden en agressie. Het is een voortdurend proces om werkgevers en werknemers te wijzen op hun eigen veiligheid", aldus een woordvoerder.

(ANP/ Skipr)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

23 december 2015

"Continue onze aandacht" is zoethouder. Naar mijn mening moeten RvT- en RvB-leden zich persoonlijk aansprakelijk voelen voor veilige werkomstandigheden van bijv. Verpleegkundigen. Als deze bestuurders in deze onbekwaam zijn moeten ze opstappen. NVZ het roer moet ook in deze om!

Top