HRM

MST schrapt driehonderd banen

MST schrapt driehonderd banen

Het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede schrapt driehonderd formatieplaatsen. Dat heeft het ziekenhuis op 21 januari bekend gemaakt. MST streeft naar natuurlijk verloop van personeel, maar sluit gedwongen ontslagen niet uit.

De financiële ingreep is onder meer nodig vanwege recente nieuwbouw. De bouw daarvan kostte 275 miljoen euro. Het ziekenhuis verhuisde eerder deze maand naar het nieuwe onderkomen. Eén van de twee oude vestigingen wordt gebruikt als kantoor van het ziekenhuis, de andere locatie gaat in de verkoop. Er is nog geen koper.

Gewijzigde marktomstandigheden

Het MST laat in een persverklaring weten dat "de marktomstandigheden tussen de ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouwplannen zijn veranderd". Zo worden investeringen in nieuwbouw niet langer gesubsidieerd door de overheid, maar dienen ziekenhuizen deze te bekostigen vanuit de prijzen die ziekenhuizen met zorgverzekeraars afspreken voor geleverde zorg. MST voorziet een aanhoudende druk op deze prijzen vanuit de overheid en verzekeraars, met een beperkte omzetgroei als gevolg. Het ziekenhuis neemt daarom maatregelen om de kosten verder te verlagen om de bedrijfsvoering financieel op orde te brengen.

Om dit te realiseren heeft MST een rendementsprogramma opgesteld met als doelstelling om in 2016 een besparing van 11 miljoen euro te realiseren, oplopend tot 30 miljoen structureel in 2017. Dit gaat, naast andere maatregelen, ten koste van in totaal 300 formatieplaatsen. Het zwaartepunt van de personeelsreductie zal liggen bij de stafdiensten en in mindere mate bij het primaire proces.

Efficiëntere werkwijzen

Volgens het MST biedt juist de nieuwe behuizing kansen om het rendement te verbeteren. "Het ontwerp van het nieuwe ziekenhuis dat rekening houdt met efficiëntere werkwijzen, maken dat nu het ziekenhuis in gebruik is genomen, dit ook het moment is om het rendementsprogramma aan te scherpen", zegt bestuursvoorzitter Bas Leerink. “Het is een noodzakelijke beslissing maar het zou onverstandig zijn wanneer we de mogelijkheden die het nieuwe ziekenhuis ons biedt nu niet zouden benutten. Dat past niet in een tijd waar we met z'n allen werken aan doelmatigheid in de zorg.” 

Lokale media berichtten eerder deze week al over een op handen zijnde bezuinigingsoperatie. Volgens Tubantia stevent het MST bij ongewijzigd beleid dit jaar af op een verlies van 14 miljoen euro. Het ziekenhuis schrapte in augustus 2014 al 400 tijdelijke arbeidsplaatsen. Het personeel is op 21 januari geïnformeerd over de komende reorganisatie en de andere bezuinigingsprojecten. De komende periode worden de plannen per afdeling verder uitgewerkt en gespecificeerd.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top