HRM

St Jansdal ontslaat honderd medewerkers

Het St Jansdal brengt het aantal medewerkers terug met circa honderd formatieplaatsen. Dit zal deels gebeuren door natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke contracten, maar gedwongen ontslagen kunnen niet worden uitgesloten.

Naast de afbouw van formatieplaatsen kijkt het ziekenhuis kritisch naar de behandelingen. "Activiteiten die goedkoper en zonder verlies aan kwaliteit kunnen worden uitgevoerd buiten het ziekenhuis, worden overdragen aan partners in de eerste lijn in de regio." De ingrepen zijn volgens het St Jansdal nodig omdat de beschikbare financiële middelen afnemen, terwijl de zorgvraag toeneemt en complexer wordt. Het ziekenhuis in Harderwijk investeert daarnaast in een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem/ elektronisch patiëntendossier als basis voor de verdere digitalisering die in de gezondheidszorg wordt doorgevoerd.

Het ziekenhuis stelt maatregelen te treffen "om de goede financiële positie ook in de toekomst vast te houden". In 2015 is St Jansdal gestart met het programma 'Fit voor de toekomst', waaruit bezuinigingsmaatregelen zijn voortgekomen. Die konden grotendeels worden doorgevoerd met maatregelen op materieel gebied. De reductie in personeelskosten is volgens het ziekenhuis mogelijk vanwege de digitalisering. Dit zal leiden tot minder papierwerk en minder handmatige handelingen. Ook verdwijnen er arbeidsplaatsen bij de ondersteunende functies. Daarnaast wordt de leidinggevende structuur van de organisatie "herzien en waar mogelijk geoptimaliseerd".

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top