Finance

Faillissement dreigde voor Alexander Monro

Voor het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis dreigde in de maanden vóór de recente overname door Breast Care Nederland (BCN) een faillissement. De afgelopen tijd ontkenden (oud-)bestuurders dat hier sprake van was.

Dit blijkt uit onderzoek van Medisch Contact.

Het Borstkankerziekenhuis in Bilthoven en BCN vroegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om een ontheffing om de voorgenomen overname tot stand te brengen zonder diepgaand onderzoek vooraf door de toezichthouder in de zorg. De NZa ging akkoord op 25 januari van dit jaar, een dag voor de aandelenoverdracht. Uit documenten van de NZa blijkt volgens Medisch Contact dat het Borstkankerziekenhuis en BCN hun aanvraag motiveerden "op het vooruitzicht van een dreigend faillissement". De NZa kan in spoedeisende gevallen een fusie of overname goedkeuren zonder vooraf een uitgebreide toets uit te voeren. In de documenten concludeert de toezichthouder dat er "in dit geval sprake is van een op korte termijn dreigend faillissement" van het Borstkankerziekenhuis.

Oud-bestuurder Jan van Bodegom van het Borstkankerziekenhuis en de huidige BCN-bestuurders hebben in de afgelopen weken met geen woord gerept over een afgewend faillissement. Zo duidde de oud-bestuursvoorzitter van het Prinses Máxima Centrum de overname, waarbij BCN 6,5 miljoen euro stak in het Borstkankerziekenhuis, als een "financiële herstructurering". Van Bodegom laat aan Medisch Contact weten dat van een dreigend faillissement van het AMZ "geen sprake was". "Pas als wij niet onze verantwoordelijkheid hadden genomen, waren wij afgestevend op een faillissement."

BCN verwierf op 26 januari 2016 een meerderheidsbelang in het Borstkankerziekenhuis. Oprichter Jan van Bodegom stapte op en er trad een nieuw bestuur aan. Begin februari meldde RTLZ op basis van de op 31 januari 2016 gedeponeerde jaarrekening over 2014 dat het ziekenhuis forse verliezen heeft geleden. In 2014 bedroeg het verlies 2,7 miljoen, terwijl in 2013 een verlies van 3,2 miljoen euro genoteerd werd.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

R. M. Dalmijn

17 maart 2016

De teloorgang van het A. Monro vraagt toelichting en uitleg.
Hoe is het mogelijk dat zo een excellent centrum met een uniek klanttevredenheidscijfer en een bescheiden begroting in de financiële problemen is geraakt?
Hulde overigens aan bcn en de nza die spoedsgewijs een georganiseerde overgang naar een nieuwe bestaansvorm ondersteunden en mogelijk maakten.

Top