ACTUEEL

'Huisartsen zijn machtiger dan gedacht'

Huisartsen staan sterker in de onderhandelingen met zorgverzekeraars dan men doorgaans aanneemt. Dit blijkt uit onderzoek dat het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft uitgevoerd in opdracht van de farmaceutische afdeling van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland (AmCham).

Ondanks dat enkele zorgverzekeraars op de lokale inkoopmarkt voor huisartsenzorg vaak een groot marktaandeel hebben, staan de huisartsen sterk in de onderhandelingen. De marktmacht van de verzekeraar wordt vooral beperkt door de vertrouwensrelatie tussen patiënt en huisarts die doorgaans veel sterker is dan die tussen verzekerde en zorgverzekeraar. Daardoor kunnen verzekeraars feitelijk niet om een contract met gevestigde huisartsen heen. De stevige machtspositie van de huisartsen uit zich volgens de onderzoekers in het feit dat elk jaar "nagenoeg honderd procent" van de huisartsen is gecontracteerd en dat hun inkomen in vergelijking met huisartsen in andere landen op een hoog niveau ligt.

Individueel

De onderzoekers plaatsen wel een kanttekening bij de macht van huisartsen. Hoewel die op collectief niveau een stevige machtpositie hebben, garandeert dit niet dat zij op individueel niveau effectief kunnen onderhandelen met zorgverzekeraars over contracten. Het is voor zorgverzekeraars ondoenlijk om met elke individuele praktijk afzonderlijk te onderhandelen. "Ofschoon een hoge mate van standaardisatie van contracten voor beide partijen efficiënt kan zijn, heeft dit als risico dat eenzijdig contractvoorwaarden worden geformuleerd die onnodig belemmerend of zelfs contraproductief zijn."

----------------------------------------------------------------------------------

Het gehele rapport van het iBMG wordt vandaag vanaf 13.00 uur gepresenteerd op het 16e AmCham Zorgforum in Den Haag. Sprekers zijn anderen voorzitter raad van bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis  Bart Berden, bestuurder van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ Ab Klink en Lodi Hennink, algemeen directeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Skipr zendt het 16e AmCham Zorgforum live uit. 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Glenn Mitrasing

30 maart 2016

Amerikaanse Farmafabrikanten financieren onderzoek naar 'machtspositie' huisartsen... Grappig.
ACM die de LHV monddood heeft gemaakt gedurende vele jaren... Niet Grappig.
En de patiënt? Waar is die in het hele verhaal?

Herman Suichies

30 maart 2016

Waar komt toch die onbewezen stellingname vandaan dat zorgverzekeraars onmogelijk met alle individuele huisartspraktijken kunnen onderhandelen? Een eenvoudig rekensommetjes leert dat 1 FTE onderhandelaar met 1dag (of indien gewenst twee halve dagen) in in jaar 250 huisartspraktijken kan "doen". Voor de 5070 praktijken zijn dus ongeveer 20 FTE onderhandelaar nodig, gemiddeld 5 per grote verzekeraar. En dat zou onmogelijk zijn???? Fabels dus. Napraterij zonder feiten te checken.

Wim Jongejan

30 maart 2016

Curieus verhaal.
Wonderlijk dat de farmaceutische tak van de Amerikaanse Kamer van Koophandel de marktmacht van een huisarts wil bepalen.
Blijkbaar denken ze dat de prescriptie van huisartsen volledig door de huisartsen zelf wordt bepaald en weten ze niet dat die voor een belangrijk deel niet meer over merkgeneesmiddelen gaat.
Nooit gehoord van generieke substitutie blijkbaar of van preferentieel vergoedingsbeleid, lijkt me.

Sommige passages uit het stuk bevreemden fors.
"De marktmacht van de verzekeraar wordt vooral beperkt door de vertrouwensrelatie tussen patiënt en huisarts die doorgaans veel sterker is dan die tussen verzekerde en zorgverzekeraar. Daardoor kunnen verzekeraars feitelijk niet om een contract met gevestigde huisartsen heen. "

Deze redenatie kan ook omgedraaid worden. In het contracteringsbeleid van zorgverzekeraars wordt zoveel pressie uitgeoefend dat tot voor kort vrijwel geen huisarts contractloos durfde te gaan. Overigens heeft de opstelling van zorgverzekeraars richting verzekerden de liefde tussen die twee partijen flink bekoeld.
"De stevige machtspositie van de huisartsen uit zich volgens de onderzoekers in het feit dat elk jaar "nagenoeg honderd procent" van de huisartsen is gecontracteerd en dat hun inkomen in vergelijking met huisartsen in andere landen op een hoog niveau ligt."

Hier geldt ook dat velen tot voor zeer kort contracten tekenden uit angst om contractloos geen inkomsten te hebben. Dat het inkomen hier hoger zou zijn dan in het buitenland heeft in hoge mate ook te maken met de organisatie van de zorg daar.
De gang rechtstreeks naar een specialist is in het buitenland zeer gewoon waardoor de huisarts daar moeite heeft er tegenop te “concurreren” .
De huisarts is daar ook nauwelijks een poortwachter van het gezondheidszorgsysteem. Dat poortwachterssysteem heeft de zorg voor een groot deel gemaakt voor wat het nu is.


Top