ACTUEEL

Twentse zorgpartijen werken samen in Zorgnetwerk Zenderen

Negentien partijen in de zorg in Twente werken samen om de zorg toekomstbestendig te maken. Zij hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend op 6 april.

De vraag naar zorg blijft stijgen, terwijl van zorgverleners wordt verwacht dat zij de zorgkosten in de hand houden. De deelnemers aan het Zorgnetwerk Zenderen denken dat de substitutie van zorgtaken van de tweede naar de eerste lijn alleen niet voldoende is voor een structurele daling van zorgkosten. Het draait volgens hen veel meer om afstemming en organisatie van zorg, met betere gezondheidsuitkomsten tot gevolg.

In het Zorgnetwerk Zenderen hebben zich onder meer verenigd: de ziekenhuizen MST en ZGT, medisch specialisten, huisartsenorganisaties, ggz-organisaties, zorginstellingen voor ouderen en zorgverzekeraar Menzis. Zij gaan samenwerken op verschillende onderwerpen. Zo wordt een pilot opgestart waarbij huisartsen als hoofdbehandelaar hun patiënt naar de medisch specialist in het ziekenhuis mogen sturen, eenmalig, zonder dat het eigen risico van de patiënt wordt aangesproken. Ook is er een geriatrisch expertiseteam in oprichting dat huisartsen in hun eigen praktijk kan ondersteunen bij de behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top