ACTUEEL

Bernhoven en JBZ versoepelen MRSA-beleid

Bernhoven en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) versoepelen definitief het beleid met betrekking tot de veegerelateerde MRSA. Dit doen zij omdat naar hun zeggen deze MRSA-bacterie, die veel voorkomt in de provincie Noord-Brabant, minder snel van mens tot mens wordt overgedragen dan andere MRSA-typen.

In 2014 startte de afdeling hygiëne & infectiepreventie van Bernhoven en het JBZ met een proef om de maatregelen rond verspreiding van de MRSA-bacterie te versoepelen. Beleid tot dan toe was om patiënten die met de veegerelateerde MRSA-bacterie waren besmet in strikte isolatie te verplegen.  Deze maatregel is niet erg patiëntvriendelijk en wordt bovendien als stigmatiserend ervaren. Uit onderzoek is gebleken dat de veegerelateerde MRSA-bacterie veel minder snel van mens tot mens wordt overgedragen dan bij andere typen het geval is. Na twee jaar onderzoek concluderen de ziekenhuizen dat het versoepelde MRSA-beleid vaste regel kan worden.

Door het nieuwe beleid hoeven patiënten die de bacterie bij zich dragen niet meer in strikte isolatie te worden verpleegd. Voor hen geldt het soepeler beleid van contactisolatie. Hierbij draagt de verpleging schort en handschoenen om verspreiding van MRSA te voorkomen maar de patiënt mag nog wel gewoon bezoek ontvangen. De ziekenhuizen blijven bij een opname of bezoek aan de poli wel vragen of iemand beroepsmatig met varkens, mestkalveren of vleeskuikens in aanraking komt of in een buitenlands ziekenhuis opgenomen is geweest. "Veiligheid blijft van het allergrootste belang, maar dat kan dus wel met versoepelde regels."

Ziekenhuisbacterie

MRSA is verminderd gevoelig voor de standaard antibiotica en komt als 'ziekenhuisbacterie' met name voor in buitenlandse ziekenhuizen. Maar er is ook een veegerelateerde variant, officieel de lifestock associated MRSA. Dat is de variant waarin het in het onderzoek van Bernhoven en het JBZ om gaat en die in Noord-Brabant relatief veel voorkomt. Bij gezonde mensen geneest een eventuele MRSA-infectie meestal vanzelf. Zieke mensen zijn echter kwetsbaarder voor infecties en de MRSA-bacterie is lastig te bestrijden met antibiotica. Daarom doen Nederlandse ziekenhuizen er alles aan verspreiding ervan te voorkomen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top