ACTUEEL

Vitras en STMR onderzoeken fusie

Zorgorganisaties Vitras en STMR hebben op 8 april 2016 een intentieverklaring getekend voor een mogelijke bestuurlijke fusie per 1 januari 2017. Met de plannen willen de beide ook in de toekomst een breder palet van producten en diensten aan cliënten en mantelzorgers bieden.

Vitras en STMR stellen dat de transities ervoor zorgen dat zorg- en welzijnsorganisaties zich verder moeten ontwikkelen om aan te kunnen blijven sluiten bij de behoeften en wensen van hun cliënten. "Door de bundeling van kracht, kwaliteit en budget van beide organisaties kunnen we sneller, intensiever en efficiënter inzetten op zorginnovaties. Met een eigentijds zorg- en dienstenpakket komen we ook in de toekomst tegemoet aan de veranderende wensen en behoeften van onze cliënten. Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig thuis wonen en blijven wij dichtbij in de wijk", aldus Ron Axt, voorzitter raad van bestuur van STMR.

NZa

De ondernemings- en cliëntenraden hebben inmiddels positief geadviseerd op het uitvoeren van het verdergaande onderzoek. In de komende maanden onderzoeken beide organisaties met elkaar of deze bestuurlijke samenwerking de verwachte toegevoegde waarde heeft voor cliënten en organisatie en hoe dit vorm en inhoud kan krijgen. De komende periode wordt toestemming gevraagd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top