ACTUEEL

Premie en dekking reden voor overstap zorgverzekeraar

Premie en dekking reden voor overstap zorgverzekeraar

De belangrijkste reden om naar een andere zorgverzekeraar over te stappen blijft een lagere premie, maar zorgdekking wordt ook steeds belangrijker voor consumenten. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeker SAMR in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het aantal overstappers was in 2015 ongeveer even groot als het jaar daarvoor.

Het was de derde keer dat de ACM onderzoek liet uitvoeren naar de keuzes die consumenten maken op de zorgverzekeringsmarkt. De ACM monitort het overstapgedrag, maar kijkt dit jaar samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ook naar de werking van de zorgverzekeringsmarkt.

Vertrouwen en keuzevrijheid

71 Procent van de consumenten is het afgelopen overstapseizoen niet overgestapt en heeft zich ook niet georiënteerd op een andere zorgverzekeraar, stelt het onderzoek vast. Dat is vergelijkbaar met het jaar daarvoor. Tevredenheid en goede service bij de huidige zorgverzekeraar zorgen ervoor dat consumenten niet overstappen en hooguit een andere polis bij hun verzekeraar nemen.

Vertrouwen in verzekeraars speelt een belangrijke rol bij het overstapgedrag. De mate waarin consumenten vertrouwen hebben in zorgverzekeraars is stabiel ten opzichte van vorig jaar. De groep consumenten die bij de huidige zorgverzekeraar van polis is veranderd, heeft het meeste vertrouwen. De groep die zich wel georiënteerd heeft, maar niet is overgestapt heeft het minste vertrouwen in verzekeraars.

In dit onderzoek is ook aan verzekerden gevraagd waar de zorgverzekeraar aandacht aan zou moeten te besteden. Het laag houden van de premie werd daarbij genoemd, maar ook het bieden van keuzevrijheid op het gebied van zorgaanbieders.

Concurrentie

In februari van dit jaar concludeerde ACM op basis van vooronderzoek dat de concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt nog wel verbeterd kon worden. De resultaten van dit laatste onderzoek onderstrepen dit volgens de concurrentiewaakhond. "Overstappen is geen doel op zich", stelt de ACM, "maar wie zich al tien jaar niet heeft verdiept in zijn eigen zorgverzekering en aangeboden alternatieven heeft waarschijnlijk niet meer de zorgverzekering die het beste bij hem/haar past. Daardoor betalen verzekerden mogelijk meer dan nodig."

Volgens de ACM zijn actieve, bewust-kiezende consumenten nodig "om met zijn allen de vruchten te kunnen plukken van gezonde concurrentie tussen zorgverzekeraars – in de vorm van lage premies, gewenste keuzevrijheid en een goede kwaliteit van zorg".

Momenteel onderzoekt de ACM in samenwerking met de NZa de mogelijkheden om de concurrentie te verbeteren. Daarbij kijken de twee organisaties onder andere naar factoren die het voor consumenten moeilijk of vervelend maken om te kiezen tussen zorgverzekeringen, zoals beperkte vergelijkbaarheid en mogelijk onnodige complexiteit van zorgverzekeringen. De onderzoeken moeten leiden tot concrete aanbevelingen, aldus de ACM.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top