ACTUEEL

Fusie Leliezorg en Zorggroep Rijnmond meer concreet

Leliezorg en Zorggroep Rijnmond in Rotterdam verwachten in januari een stap te kunnen maken in hun fusieplannen. De partijen hebben reeds melding gemaakt van het voornemen tot fuseren bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Vertrouwen in fusie

Leliezorg en Zorggroep Rijnmond liggen op schema wat betreft de plannen, stelt Johan van der Ham, voorzitter van de raad van bestuur van Leliezorg. De besturen van beide organisaties zien de fusie vol vertrouwen tegemoet. De interne partijen zijn op de hoogte van de voornemens en denken constructief mee. Hierbij doelt hij dan vooral op de raden van toezicht, de cliëntenraden en ondernemingsraden.

Beoordeling NMa

De fusie ligt weliswaar nog ter beoordeling bij de NMa, maar Van der Ham verwacht geen zodanig ingewikkeld proces van vragen en antwoorden dat daardoor vertraging van hun voornemens optreedt. Volgens hem is er geen sprake van concentratie van marktmacht door de voorgenomen bestuurlijke fusie.

Leliezorg is het besturend orgaan van  Agathos Thuiszorg en Curadomi in Veenendaal.

>> Skipr 1 jaar Event <<

Skipr bestaat op 10 december 2009 precies één jaar. Deze eerste verjaardag wordt een boeiend spektakel. Het Skipr 1 jaar Event is exclusief voor beslissers in de zorg. Als u dit niet wilt missen, meldt u zich dan hier aan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top