Finance

Sint Maartenskliniek en VGZ sluiten meerjarencontract

Sint Maartenskliniek en VGZ sluiten meerjarencontract

De Sint Maartenskliniek en zorgverzekeraar VGZ hebben overeenstemming bereikt over een contract voor drie jaar. Onderdeel van de afspraken is dat VGZ het ziekenhuis een vast bedrag voor de volledige behandeling van een reumapatiënt betaalt, ongeacht het aantal onderzoeken dat hij ondergaat of de hoeveelheid medicijnen die hij nodig heeft.

Door één tarief af te spreken voor de behandeling, hebben de zorgverzekeraar en de patiënten zekerheid over de kosten en wordt het ziekenhuis gestimuleerd om de dosering van de medicijnen zo optimaal mogelijk vast te stellen. VGZ: "Dat is goed voor de patiënt en voorkomt verspilling van medicijnen".

De basis voor deze nieuwe werkwijze is volgens VGZ de innovatieve manier waarop de Sint Maartenskliniek de precieze dosering van dure reuma-medicijnen bepaalt. Het Nijmeegse ziekenhuis gebruikt daarnaast biosimilars, die dezelfde werking hebben als biologicals, medicijnen die bestaan uit dierlijk of menselijk eiwit, en ontstekingen remmen. Biologicals zijn vrij prijzig, in tegenstelling tot biosimilars. Het gebruik van die laatste middelen levert dus ook een kostenbesparing op.

Zinnige zorg

Het ziekenhuis en de zorgverzekeraar hebben op meer thema's meerjarenafspraken gemaakt: zinnige zorg, waarbij de patiënt centraal staat en verspilling en overbehandeling worden vermeden; het doelmatig gebruik van dure medicijnen bij gelijkblijvende behandelkwaliteit en concentratie van complexe zorg. Voorbeelden van dit laatste zijn onder meer specialistische hersteloperaties na infecties met protheses voor knieën en heupen, scoliosebehandelingen voor kinderen en revalidatietrajecten voor mensen met een dwarslaesie.

De twee organisaties hebben ook afspraken gemaakt over de omzetontwikkeling. "We zetten in op een dalende trend in de zorgproductie", zegt Yvette Bloemen, regiomanager zorginkoop van VGZ. Specifieke cijfers wil ze uit concurrentieoverwegingen niet noemen, maar wel zegt ze dat VGZ het ziekenhuis hoopt te stimuleren om minder snel te kiezen voor operaties en dure behandelingen. Verder heeft de zorgverzekeraar afspraken gemaakt met het ziekenhuis over meer substitutie naar de eerste en nulde lijn.

VGZ en de Sint Maartenskliniek verwachten dat de afspraken zullen leiden tot kwalitatief betere en betaalbaardere zorg. "Verbeteren van de zorg doe je niet alleen. Wij willen waarde toevoegen aan de zorg met de beste kwaliteit voor de beste prijs. Vanuit dit principe kiezen we voor langjarige partnerships. Dat we niet jaarlijks opnieuw moeten onderhandelen, geeft bovendien rust die meer ruimte biedt voor de patiëntenzorg", zegt Mark van Houdenhoven, voorzitter van de raad van bestuur van de Sint Maartenskliniek.

Zorginhoudelijke afspraken

De Sint Maartenskliniek is niet het eerste ziekenhuis waarmee VGZ een meerjarencontract heeft afgesloten. De zorgverzekeraar heeft met een tiental ziekenhuizen langdurige afspraken gemaakt, waaronder Maastricht UMC en het Catharina Ziekenhuis. Specialisten en zorgverzekeraar hebben afspraken gemaakt over de zorg die het beste past bij specifieke patiëntengroepen. VGZ verwacht aan het einde van het derde kwartaal met nog een handvol ziekenhuizen extra zo’n contract te hebben, op basis van zorginhoudelijke afspraken.

De Sint Maartenskliniek, op haar beurt, heeft ook met andere zorgverzekeraars meerjarencontracten afgesloten. Het ziekenhuis streeft ernaar om samen met VGZ jaarlijks een nieuwe good practice beschikbaar te maken voor andere ziekenhuizen in Nederland. Volgens de verzekeraar loopt de Sint Maartenskliniek voor in onder meer de behandeling van reumapatiënten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top