Finance

Ex-bestuurder Bert Kwadijk heeft recht op 265 duizend euro

De op non-actief gestelde bestuurder Bert Kwadijk heeft recht op een ontslagvergoeding van maximaal 265 duizend van Zorggroep Sint Maarten. Tot dit oordeel is het Scheidsgerecht Gezondheidszorg gekomen.

Dit meldt Zorggroep Sint Maarten.

Kwadijk werd op non-actief gesteld in februari, nadat de raad van toezicht constateerde dat er binnen de organisatie geen draagvlak meer voor hem was. De twee partijen konden geen overeenstemming bereiken over de ontslagvergoeding, dus heeft het Scheidsgerecht zich daarover gebogen. Kwadijk heeft volgens het Scheidsgerecht recht op een wachtgeldregeling conform zijn arbeidsovereenkomst, die in 1999 is overeengekomen. De raad van toezicht wilde zich houden aan de bepalingen uit de Wet Normering Topinkomens, maar volgens het Scheidsgerecht moeten de oude afspraken uit de arbeidsovereenkomst worden gerespecteerd.

Kwadijk heeft recht op één jaarsalaris ter grootte van circa 156 duizend euro bruto en een aanvulling op een eventuele WW-uitkering. Het bedrag kan volgens de Zorggroep Sint Maarten daardoor uitkomen op een maximumbedrag van circa 263 duizend euro bruto. De raad van toezicht benadrukt dat de uitkering geen gevolgen heeft voor de continuïteit en kwaliteit van de zorg en diensten die Zorggroep Sint Maarten aan haar cliënten biedt. Overigens heeft het Scheidsgerecht het verzoek van Kwadijk tot een aanvullende schadevergoeding afgewezen.

Strafbare feiten

Het Scheidsgerecht heeft zich op verzoek van Kwadijk ook over een andere kwestie gebogen. In een persbericht in februari heeft rvt-voorzitter Liesbeth Karsten bericht dat Kwadijk op non-actief is gesteld. Tegen Tubantia zei ze daarbij dat er geen strafbare feiten naar voren zijn gekomen. Ook zei ze: "Ik veronderstel niet dat het tot een strafzaak komt".

Volgens het Scheidsgerecht heeft Karsten hiermee onrechtmatig jegens Kwadijk gehandeld "omdat zij ten onrechte de suggestie heeft gewekt dat er überhaupt sprake zou kunnen zijn van strafbare feiten terwijl dat in het geheel niet het geval was". Er zijn op geen enkel moment in het onderzoek aanwijzingen geweest dat Kwadijk zich schuldig zou hebben gemaakt aan strafbare feiten. Op aanbeveling van het Scheidsgerecht plaatst de Zorggroep Sint Maarten dan ook een rectificatie in een persverklaring.

De raad van toezicht buigt zich op dit moment over de invulling van de raad van bestuur, en overlegt hierover met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. In afwachting van de permanente invulling van de raad van bestuur bestaat het bestuur op dit moment uit interim-voorzitter Guido van den Boorn en de tijdelijke bestuurders, divisiedirecteur Ed Notenboom en concerncontroller Marc Droste.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top