ACTUEEL

Zorgboerderij 't Verlaat onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Zorgboerderij 't Verlaat in Woerdense Verlaat voor drie maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de IGZ voldoet de zorg niet aan de normen en leidt dit tot risico's voor cliënten.

Zorgboerderij 't Verlaat in Woerdense Verlaat is een kleinschalige zorgaanbieder, die persoonlijke verzorging, begeleiding en verblijf levert aan vijf cliënten met verstandelijke problematiek. De cliënten hebben hoge indicaties. Dit betekent dat de cliënten onder andere permanent veiligheid, structuur, bescherming, hulp, toezicht en/of sturing en ondersteuning nodig hebben.

De IGZ bezocht de zorgboerderij op 4 juli jongstleden. Tijdens het inspectiebezoek bleek dat 't Verlaat voldeed aan maar één van de 29 getoetste normen. Zo is de deskundigheid van de medewerkers in relatie tot de cliënten beperkt, zijn de zorgleefplannen niet up-to-date en compleet, is de medicatieveiligheid onvoldoende en zijn er geen regels opgesteld hoe om te gaan met vrijheidsbeperkende maatregelen.

Risico's

Daarnaast maakt de IGZ zich zorgen over het feit de verstrekking van de persoonsgebonden budget van vier cliënten per 1 juni tijdelijk is stopgezet door het zorgkantoor. Dit alles levert risico's op voor cliënten, volgens de inspectie. De IGZ verwacht dat 't Verlaat zich inspant om alle problemen snel op te lossen. Met aangekondigde en onverwachte bezoeken blijft de inspectie de ontwikkelingen bij de zorgaanbieder nauwlettend volgen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top