Tech

Zes op de tien zorginstellingen gaan meer IT uitbesteden

Zes op de tien zorginstellingen gaan meer IT uitbesteden

Nederlandse zorginstellingen zijn bezig met een inhaalslag met betrekking tot het uitbesteden van IT-diensten. Meer dan de helft van de instellingen geeft aan meer te gaan uitbesteden. Dit blijkt uit het onderzoek 'Sourcing van IT in de zorg' van managementadviesbureau Quint Wellington Redwood.

De zorg lijkt ten opzichte van andere sectoren bezig aan een inhaalslag wat de outsourcing van IT-diensten betreft, aldus Quint. Waar 61 procent van de zorginstellingen aangeeft meer te gaan uitbesteden, is dit in andere sectoren gemiddeld 49 procent.

In de cure wordt relatief minder uitbesteed dan in de care. Volgens Quint is dit te verklaren uit een inhoudel?k verschil in de zorgprocessen: "In de cure is de relatief korte 'flow' van een patiënt nu eenmaal van een andere aard dan de langdurige behandeling van een cliënt in de care".

Kwaliteit

De voornaamste reden (72 procent) om te kiezen voor outsourcing is het verbeteren van de kwaliteit van de primaire processen. Toegang tot resources is de tweede belangrijke reden (50 procent): het is voor interne IT-afdelingen steeds lastiger om de juiste competenties binnen te halen en te houden. De derde reden is de wil om focus te houden op de kernactiviteiten (38 procent). 80 Procent van de instellingen die tot outsourcing zijn overgegaan, geeft aan dat de doelstellingen van aanbesteding zijn behaald.

80 Procent van de instellingen die tot outsourcing zijn overgegaan, geeft aan dat de doelstellingen van aanbesteding zijn behaald. Zo is bijvoorbeeld de kwaliteit verhoogd bij 79 procent van de instellingen, en zijn de kosten verlaagd bij 65 procent van de instellingen). Bij 84 procent van de instellingen is er meer transparantie over de kosten dankzij outsourcing.

Kostenbesparing

Slechts 30 procent van de deelnemers aan het onderzoek noemt kostenbesparing als doel, meer kostentransparantie wordt iets vaker genoemd (32 procent). Daarmee heeft de zorgsector een ander primair motief dan bijvoorbeeld de financiële sector, waar kostenbesparingen juist het belangrijkst zijn. Het belangrijkste doel van de overheid is de focus op kernactiviteiten.

Quint heeft het onderzoek uitgevoerd onder ruim veertig senior IT-beslissers van Nederlandse zorginstellingen, zowel in de cure als de care. In diepte-interviews gaven zij antwoord op vragen zoals waarom besteden zorginstellingen IT uit?; welke strategische doelstellingen zijn aan het uitbesteden van IT gekoppeld?; verwacht men in de toekomst meer of minder IT te gaan uitbesteden? en hoe tevreden is men over de huidige IT-partner?

De digitalisering van de samenleving heeft de relatie tussen zorgverleners en zorgontvangers blijvend veranderd, volgens het adviesbureau. Het benutten van nieuwe technologie kan instellingen helpen in te spelen op de nieuwe situatie. Outsourcing van IT is daarvoor een steeds populairdere oplossing, zo blijkt uit het onderzoek.

Kritische massa

De onderzoekers benadrukken dat outsourcing een middel is en geen doel. Een besluit over uitbesteding moet dan ook passen in een bredere, strategische visie van de gehele organisatie. "Sourcing hoeft niet per se OUTsourcing te zijn", stellen zij. Het advies aan zorginstellingen is om niet alleen op zoek te gaan naar passende leveranciers, maar ook naar effectieve samenwerkingsverbanden binnen de zorg. Voor sommige IT-diensten is een bepaalde kritische massa nodig om efficiënt en hoogwaardig te zijn.

Quint kondigt aan het onderzoek jaarlijks te gaan herhalen, om trends in de uitkomsten te analyseren en met de zorgsector te delen. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van Quint.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top