ACTUEEL

'Toekomstige verpleeghuiszorg vraagt om combizorg'

'Toekomstige verpleeghuiszorg vraagt om combizorg'

De verschillen in wensen en behoeften tussen ouderen nemen toe. Dit vraagt om variatie in zorgaanbod en zorg op maat. De overheid moet burgers helpen om steunnetwerken op te zetten, bijvoorbeeld door financieringsarrangementen mogelijk te maken waarbij zorg, wonen en pensioen op elkaar afgestemd worden.

Dit schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in de bundel Verpleeghuiszorg 2025.

Onder ouderen zijn grote verschillen in gezondheid, en ook in wensen en behoeften. Van alle ouderen in Nederland woont 95 procent zelfstandig, ook senioren met fysieke beperkingen. "Met relatief makkelijke aanpassingen in de openbare ruimte en goede zorg en techniek in huis kunnen zij zich langer zelf redden", stelt de RVS. Daardoor ontstaat er financiële ruimte om goede verpleeghuiszorg te kunnen bieden aan de zeer kwetsbare ouderen.

Mensen leven langer en willen in toenemende mate meer keus hebben bij de inrichting van hun laatste levensfase. De RVS pleit ervoor dat verpleegprofessionals, in samenwerking met mantelzorgers, de zorg thuis en in het verpleeghuis meer toe te snijden op wat ieders mogelijkheden zijn. Het is thuis langer goed vol te houden als er professionele hulpverleners beschikbaar zijn die het kunnen overnemen als het niet meer gaat.

Specialistische zorg

Soms hebben mensen intensieve zorg nodig, stelt RVS-voorzitter Pauline Meurs in haar bijdrage aan de bundel. "Dat vraagt om specialistische zorg, dus om hoog opgeleide verpleegkundigen. We moeten meer investeren in kennis die nodig is om deze groep goed te verplegen. Dit vraagt veel van de opleidingen, maar ook dat het werk aantrekkelijk blijft voor mensen die ervoor kiezen."

Of deze zorg nu thuis plaatsvindt of niet, het is volgens de RVS-voorzitter van belang dat de zorg is ingebed in de omgeving van het netwerk, en dat er contact met familie is. Verder is het van belang dat de zorg persoonlijk en huiselijk is, bijvoorbeeld door kleine woonvormen, aldus Meurs.

"Het zou mooi zijn als er iets van 'combizorg' ontstaat: hooggespecialiseerde zorg en mantelsteun die samen optrekken. We zien dat ook al in verpleeghuizen, waar het netwerk van bewoners samenwerkt met de zorgverleners." Dat roept nog wel vragen op, stelt Meurs, over verantwoordelijkheden, risico's en aansprakelijkheid. Deze discussie moet worden gevoerd in de zorg. Daarnaast moet de familie worden voorgelicht over het naderende decorumverlies van hun naaste die ouder wordt, zodat de verwachtingen ten opzichte van het verpleeghuis niet te hoog gespannen zijn.

Alternatieve woonvormen

De RVS schetst toekomstige alternatieve woonvormen met een flexibel aanbod van diensten, zoals boodschappenservices en tuinonderhoud, die naar behoefte kunnen worden afgenomen. Daarbij past ook ondersteuning van familie, vrienden en vrijwilligers, georganiseerd in steunnetwerken en zo nodig met professionele ondersteuning. De RVS pleit ervoor dat burgers de ruimte nemen om deze steunnetwerken op te zetten. De overheid kan deze initiatieven, daar waar nodig, ondersteunen en financieringsarrangementen mogelijk maken waarbij zorg, wonen en pensioen op elkaar afgestemd kunnen worden.

Meurs schrijft dat mensen in de toekomst meer keuzes willen hebben bij de inrichting van hun laatste levensfase, zelf meer bepalen hoe die zorg en ondersteuning eruit zien. Dat vraagt volgens haar om meer differentiatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ook moet het mogelijk zijn zorg en ondersteuning meer privaat te organiseren, naar eigen vermogen. "De overheid kan daarbij helpen door financieringsarrangementen mogelijk te maken waarbij pensioen, wonen en zorg meer op elkaar zijn afgestemd en waarbij meer maatwerk mogelijk is."

 

---

Op 4 oktober 2016 organiseren Skipr en Emerce de derde e-Health Convention. Wat zijn nieuwe, inspirerende en bewezen toepassingen van (digitale) zorgtechnologie, die de aanjagers zijn voor verhogen van kwaliteit van zorg en zorgefficiency (kostenbeheersing)? e-Health Convention, een interactieve congresdag met in totaal zo’n 25 sessies van interviews, presentaties, debatten en een info-lounge met live demo’s van innovaties. Koop nu uw kaarten >>>

2 Reacties

om een reactie achter te laten

RaadvoordeOuderenbescherming

30 augustus 2016

Heeft Pauline Meurs 10 jaar onder een steen geleefd?

hans peltenburg

31 augustus 2016

Plus wetgeving die verplicht nieuwe huizen leefstijlbestendig te bouwen: slaapkamer en badkamer beneden, brede deuren, makkelijke toegangkelijke flat gebouwen enz enz enz. DOEN !

Top