HRM

ActiZ: 'Overheid moet meer investeren in personeel ouderenzorg'

Brancheorganisatie ActiZ bevestigt dat er problemen zijn rond de bezetting in verpleeghuizen, zoals FNV eerder deze week signaleerde. Die beperken zich echter niet tot de zomer, maar zijn van structurele aard.

Hiermee reageert ActiZ op de constatering van de vakbond dat er deze zomer een groot personeelstekort in verpleeghuizen is. De brancheorganisatie laat weten de problemen te herkennen, en plaatst de kanttekening dat deze niet alleen in de zomerperiode zichtbaar zijn. Wel is het dan het lastigst om de roosters rond te krijgen. Als gevolg van de toenemende vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt heeft de ouderenzorg te maken met een veel structureler probleem van te weinig personeel.

Binnen de komende acht jaar verdubbelt het aantal ouderen. De zorgzwaarte is sterk toegenomen binnen de verpleeghuizen. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en gaan pas naar een verpleeghuis met dementie en/of lichamelijk zware beperkingen. Dit vraagt ook om hoger opgeleide mensen. Daarbij komt dat er steeds minder jongeren op de arbeidsmarkt zijn, wat tot problemen leidt met het werven van voldoende adequaat personeel.

Maatschappelijk probleem

Het personeelstekort is volgens ActiZ een breder maatschappelijk probleem, dat de sector ouderenzorg niet alleen kan oplossen. Daarom roept de organisatie de politiek op om te investeren in de arbeidsmarkt. Wat ActiZ betreft is dit één van de drie speerpunten op de investeringsagenda die de organisatie onder de aandacht wil brengen van de politiek in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

RaadvoordeOuderenbescherming

2 september 2016

Jan de Vries bakt er niets van!

Top