ACTUEEL

Samenwerking verloskundige en ziekenhuis verbetert geboortezorg

Zwangere vrouwen ervaren de kwaliteit van de geboortezorg hoger als zij tussentijds niet hoeven te switchen tussen verloskundigenpraktijk en ziekenhuis. Goede samenwerking tussen ziekenhuis en verloskundigenpraktijk draagt bij aan verhoging van kwaliteit van geboortezorg en het mentaal welzijn van de patiënt tijdens de zwangerschap.

Dat blijkt uit promotieonderzoek van Sophie Truijens aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), in samenwerking met Máxima Medisch Centrum (MMC) en de Universiteit van Tilburg (UvT).

Tweederde van alle zwangere vrouwen in Nederland wordt vanwege risicofactoren tijdens de zwangerschap doorverwezen van een verloskundigenpraktijk naar het ziekenhuis. Volgens Truijens blijkt uit haar onderzoek dat vrouwen die zorg blijven ontvangen in dezelfde zorginstelling (eerstelijns verloskundigenpraktijk of ziekenhuis) een hogere kwaliteit van zorg ervaren dan vrouwen die tijdens de zwangerschap zijn doorverwezen. Optimale samenwerking tussen verloskundigenpraktijken en ziekenhuis is dus belangrijk om de overdrachtsmomenten bij doorverwijzing zo goed mogelijk te laten lopen.

Het proefschrift van Truijens onderbouwt dat de pilot integrale geboortezorg die loopt in Máxima Medisch Centrum van groot belang is voor verbetering van de ervaring van de kwaliteit geboortezorg van zwangere vrouwen. Dit is een samenwerking tussen de afdeling gynaecologie van MMC en ruim zestien eerstelijns verloskundigenpraktijken uit de regio. Hierbij wordt na toestemming elke aanstaande moeder in het Vrouw Moeder Kind-centrum van MMC besproken tijdens een multidisciplinair overleg. Ook met kraamzorgorganisaties wordt nauw samengewerkt.

Integrale geboortezorg

Minister Schippers (VWS) maakt het per 1 januari 2017 voor de verloskundige zorg voor alle regio’s in Nederland mogelijk om vrijwillig te kiezen voor integrale geboortezorg. Deze nieuwe vorm van bekostiging wordt mogelijk als vrijwillige volwaardige optie naast de huidige bekostiging. Regio’s kunnen dan zelf afspraken maken over de samenwerkingsvorm en de verdeling van de bekostiging.

Schippers maakt dit mogelijk omdat landelijk de behoefte bestaat bij verschillende samenwerkingsverbanden van verloskundigen en gynaecologen om te investeren in gezamenlijke kwaliteitsverbetering. Het onderzoek van Truijens draagt daarom bij aan hoe de samenwerking tussen deze partijen verder kan worden verbeterd en hoe de ervaring van de kwaliteit geboortezorg van zwangeren voor de integrale geboortezorg nog verder kan worden verhoogd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top