Finance

Zorguitgaven stijgen naar 68,5 miljard euro

Zorguitgaven stijgen naar 68,5 miljard euro

De collectieve zorguitgaven stijgen in 2017 van 67,1 naar 68,5 miljard euro. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie VWS die op 20 september in het kader van Prinsjesdag is gepresenteerd.

Ondanks de verwachte stijging van de zorgkosten gaat het eigen risico volgend jaar niet omhoog: het blijft 385 euro. Ook de premie voor de basisverzekering stijgt nauwelijks, met 3 euro 50 per maand, verwacht VWS. Eén en ander gaat gepaard met een uitbreiding van het basispakket. Zo zijn de laatste jaren onder andere de wijkverpleging en veel nieuwe behandelingen en nieuwe dure (onder andere oncologische) medicijnen in het pakket opgenomen. Per 1 januari 2017 worden bovendien bepaalde plastische chirurgische ingrepen, fysiotherapie bij etalagebenen en tandvervanging tot 23 jaar aan het pakket toegevoegd.

De inkomensafhankelijke bijdrage die gepensioneerden, zelfstandigen en werkgevers betalen naast de premie daalt; van 5,5 procent naar 5,4 procent voor gepensioneerden en zelfstandigen en van 6,75 procent naar 6,65 procent voor werkgevers.

Meer geld voor wijkverpleging

Voor de langdurige zorg aan ouderen, chronisch zieken en gehandicapten komt 200 miljoen euro meer beschikbaar. Het geld is onder meer bedoeld voor ouderen die in een verpleeghuis moeten revalideren na een ziekenhuisopname. Een geplande bezuiniging van 500 miljoen euro op de zorg in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapteninstellingen vervalt. Daarnaast gaat er 180 miljoen euro meer naar de wijkverpleegkundige zorg. Dit komt overeen met het bedrag dat branchevereniging ActiZ op Prinsjesdag naar buiten bracht als tekort voor dit jaar.

Verlaging eigen bijdrage Wmo

De eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning die chronisch zieken en gehandicapten via de gemeenten ontvangen gaat omlaag. Het kabinet trekt daar 50 miljoen euro voor uit. In totaal maken circa 290 duizend huishoudens momenteel gebruik van de eigen bijdrage-regeling van de Wmo. Zij gaan er allemaal op vooruit, maar alleenverdieners met een chronisch zieke partner hebben het meeste profijt. Voor een zogenaamd ‘meerpersoonshuishouden onder de AOW-leeftijd’ – deze groep omvat voornamelijk alleenverdieners met een chronisch zieke partner - komt de maatregel voor de meeste mensen op modaal niveau neer op een voordeel van 1.400 euro per jaar. De maximale eigen bijdrage gaat in dat geval omlaag van 1.460 euro naar 63 euro. De maximale eigen bijdrage gaat in dat geval omlaag van 1.460 euro naar 63 euro.

"Het is mooi dat we voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben en hun partners heel gericht iets kunnen doen om hun zorgkosten te verlagen nu het beter gaat met Nederland”, zegt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS).

Voor de opvang van verwarde personen komt elk jaar 30 miljoen euro extra beschikbaar. Eenzelfde bedrag wordt van 2017 tot en met 2020 uitgetrokken voor het deltaplan dementie. Om psychische problemen als depressie beter bespreekbaar te maken, begint VWS een publiekscampagne. Nederland telt 800.000 mensen met een depressie.

Alle zwangere vrouwen kunnen vanaf april 2017 een NIPT-test laten doen om te laten vaststellen of hun ongeboren kind het syndroom van Down of een andere aangeboren aandoening heeft. De test wordt gedeeltelijk vergoed. Daar is 26 miljoen euro voor gevonden. (ANP/Skipr)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Marika Biacsics

21 september 2016

Het zijn m.i. VOORAL de kosten voor het ZORGSYSTEEM in Nederland die stijgen en waar cliënten op afgerekend worden!

Top