HRM

NVZ: Zorgmedewerkers zijn informatiebewust

Vertrouwelijke of gevoelige informatie lijkt in veilige handen als het aan medewerkers van ziekenhuizen, categorale instellingen en ggz-instellingen ligt. Ruim 2000 medewerkers deden de afgelopen weken een zelftest omgaan met informatie. Gemiddeld scoorden zij 6 van de 7 vragen goed.

De zelftest was onderdeel van een campagne van de NVZ om te wijzen op het belang van informatieveiligheid. Er deden ruim 80 instellingen mee, waaronder dit jaar ook ggz-instellingen.

Meldplicht

De vragen gingen onder andere over de meldplicht die instellingen hebben om datalekken aan te geven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die meldplicht is onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit bleek bekend bij 93 procent van de deelnemers aan de zelftest. Ziekenhuizen en instellingen scoorden ook hoog op handelen bij nalatigheid van een collega. Bijna iedereen (98 procent) zal een computerscherm van een collega vergrendelen en hem of haar daarop aanspreken. En 97 procent zegt geen gegevens aan familieleden te geven zonder een bewijs van machtiging.

Conceptjaarverslag

Minder unaniem zijn de zorgmedewerkers in het herkennen van gevoelige informatie. Op vragen als ‘bevat een conceptjaarverslag gevoelige informatie’ of ‘mag ik een afspraakbevestiging delen met derden’ scoorden maar 40 procent van de zelftesters goed.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top