Tech

Marcel Levi: investeer in mensen in plaats van 'gadgets'

Ziekenhuizen zijn steeds meer geld kwijt zijn aan hulpmiddelen, waaronder medicijnen, pacemakers en andere nieuwe apparaten. Dat gaat ten koste van het personeel en is niet per se beter voor de patiënt. Dat stelt Marcel Levi, bestuursvoorzitter van het AMC.

"We zijn elk jaar meer kwijt aan spulletjes en hebben dus minder geld voor personeel. Dat is geen goede ontwikkeling, we hebben veel mensen nodig om goede zorg te bieden", Dat zegt Levi in het NOS Radio 1 Journaal.

Onder redactie van Levi verschijnt donderdag het boek 'De dokter en het geld. Artsen (her)berekenen de kosten van de zorg'. 28 auteurs, onder wie artsen, onderzoekers, bestuurders en een patiënt, doen hierin suggesties om de kosten te beperken, zo meldt de NOS.

Levi schat dat de zorgkosten met 5 tot 10 procent kunnen dalen als kritischer gekeken wordt naar uitgaven.

Als voorbeeld noemt Levi de operatierobot. Dat is volgens de AMC-topman vooral een heel dure prestigeaanschaf, die uiteindelijk niet veel meer voordeel heeft voor de patiënt.

In een donderdag verschenen rapport waarschuwt ook het Centraal Planbureau  voor de stijgende zorgkosten. Het CPB pleit voor een andere verdeling van die kosten in de toekomst.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Joris Jaspers

1 november 2016

Ik ben het eens met Marcel Levi daar waar het om high tech "gadgets" gaat die meer geld kosten dan toegevoegde waarde oplevert voor de patient. Voorbeelden zoals Operatierobots, proton installaties of een overdaad aan scanners etc zijn inderdaad kostenverhogend.
Aan de andere kant dreigt de zorg onbemensbaar te worden. Deze week lazen we nog de berichten over tekorten aan specialistisch verpleegkundigen en OK-assistenten.
Voor het oplossen van het bemensbaarheidsprobleem hebben we nu juist weer extra medische- en ondersteunende hulpmiddelen nodig. Investering en Innovatie hiervoor is hard nodig.

Top