HRM

Groot tekort aan verpleegkundigen dreigt

Groot tekort aan verpleegkundigen dreigt

In de ziekenhuizen dreigt een groot tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en een aantal andere ondersteunende beroepen. Dat meldt de NOS op basis van een rapport van het Capaciteitsorgaan. Om het probleem aan te pakken moet de instroom van nieuwe leerlingen voor sommige beroepen worden verdrievoudigd.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de federatie van academische ziekenhuizen NFU reageren geschrokken en willen dat er snel maatregelen worden genomen. De tekorten zijn ontstaan doordat er te weinig geld is gestoken in opleidingen, zo meldt de NOS. Ook speelt mee dat de interesse voor de beroepen afneemt.

De instroom van verpleegkundigen naar opleidingen tot gespecialiseerd verpleegkundige, moet komende jaren omhoog van ruim 1200 naar bijna 2100 per jaar, een stijging van 70 procent, zo becijfert het Capaciteitsorgaan. Het gaat dan om bijvoorbeeld gespecialiseerde verpleegkundigen voor dialyse van nierpatiënten, de intensive care, de kinderafdeling, oncologie, de spoedeisende hulp en voor de intensive care van de afdeling neonatologie.

Bij de zogeheten medisch ondersteunende beroepen is de nood nog hoger. Daar is een groei nodig van 158 procent, van 400 naar ruim 1000 per jaar. Medisch ondersteunende beroepen zijn bijvoorbeeld anesthesiemedewerkers, OK-assistenten, radiolaboranten, infectiepreventie-medewerkers en gipsverbandmeesters. Deze tekorten komen boven op het nijpend tekort aan cardiologieverpleegkundigen, waar de NOS eerder over berichtte.

Nijpend

Voor een aantal beroepen is het nu al nijpend om kandidaten te vinden. Veel vacatures staan meer dan drie maanden open. Het aantal vacatures is het hoogst in de regio's Noordwest-Nederland en Rijnmond. Het moeilijkst zijn klinisch perfusionisten te vinden, maar ook vacatures voor SEH-verpleegkundigen en oncologieverpleegkundigen blijken moeilijk te vervullen.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil dat de ziekenhuizen snel werk maken van hun opleidingen. Voorzitter Yvonne van Rooy pleit ervoor dat alle beperkingen worden opgeheven die vaak nu nog het opleiden van mensen bemoeilijken. Geld is op zich niet het probleem. Sinds een aantal jaren is er het Fonds Ziekenhuisopleidingen van het ministerie van VWS. Elk jaar is er 100 tot 150 miljoen euro beschikbaar voor ziekenhuisopleidingen, een bedrag dat in 2018 oploopt tot 227 miljoen euro. Een deel van dat geld is niet besteed.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

30 oktober 2016

Dit is al langer bekend. Doen ziekenhuizen niet aan strategische personeelsplanning? De NVZ lijkt verrast, maar wat is de mening van de RvB van een ziekenhuis? Er was immers wel opleidingsgeld!

Martinus Stollenga

4 december 2016

Wat beoogd wordt met Value Based Health Care sluit nauw aan bij wat de cliƫntenbeweging in de verslavingszorg, waarmee ik nauw ben verbonden, wil, namelijk sturen op uitkomsten die voor de zorgvrager gewenst worden. De huidige voorzieningen en daarnaast de wijze waarop de zorg wordt gefinancierd vormen zware blokkades om dit te realiseren. We kunnen veranderingen ten goede verwachten met de aanstaande invoering van zorgstandaarden en met een lopend experiment in Den Bosch, waarin burgers met ernstige psychiatrische aandoeningen ondersteund worden met alle noodzakelijke voorzieningen ongeacht hoe die worden gefinancierd en zonder dat die burger hinder ondervindt van de verschillende financieringen. Misschien kunnen verschillende "partijen" de krachten bundelen voor een Value Based Health Care ook voor de verslavingszorg.
Martinus Stollenga, Groningen

Top