ACTUEEL

Nationaal Programma Ouderenzorg gaat op in BeterOud

Het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMW stopt eind dit jaar. Het gaat daarna op in het consortium BeterOud.

Dit hebben ZonMW en BeterOud bekend gemaakt. In BeterOud hebben verschillende organisaties op het gebied van zorg, wonen en welzijn zich verbonden.

Toepassingen

De organisaties zetten zich samen met ouderen en professionals in voor het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van innovatieve toepassingen voor de doelgroep. Zo zijn er leergemeenschappen, werkplaatsen en een website waar alle kennis samenkomt. Hier staan ook de verbeterprojecten van NPO.

Partijen

Deelnemende partijen aan het BetrOud zijn: Habion, KBO-PCOB, Movisie, het landelijk ROS-Netwerk, Sociaal Werk Nederland en Vilans. Daarnaast zijn Laego en Pharos nauw betrokken. Zij ztten de beweging voort die Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van ZonMw in gang heeft gezet. Het NPO heeft tien jaar gelopen.

Projecten

De samenwerking die in de acht NPO-netwerken tot stand is gebracht tussen ouderen, professionals en wetenschappers heeft geleid tot handzame producten als de Transmurale Zorgbrug, die ondersteunt in de begeleiding van kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname weer thuis komen en projecten als SamenOud, Even Buurten en Delfgoud.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top