Finance

Arme burger mijdt tandarts

Ruim één op de vijf Nederlanders met een laag inkomen (22 procent) heeft afgelopen jaar een tandartsbezoek gemeden, terwijl deze groep patiënten wel tandzorg nodig had. In 21 procent van de gevallen werd de tandarts gemeden uit angst voor de verwachte kosten. Dit blijkt uit het Nationaal Zorgonderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.).

Veel Nederlanders meden het afgelopen jaar een noodzakelijk bezoek aan de tandarts. 16 Procent van de Nederlanders met gebitsklachten koos er bewust voor om de tandarts niet in te schakelen. In 11 procent van de gevallen meed men een bezoek aan de tandarts omdat men tegen de verwachte kosten op zag. Achteraf gezien heeft ruim de helft (52 procent) van de zorgmijders spijt van deze beslissing. In een kwart van de gevallen (23 procent) zijn de klachten later verergerd.

22 Procent van de Nederlanders met een laag inkomen (tot 1600 euro bruto per maand), heeft dit jaar een bezoek aan de tandarts gemeden. In 21 procent van de gevallen gebeurde dit uit angst voor verwachte kosten. Anderzijds meden zorgbehoevenden de tandarts omdat zij de klacht zelf wilden verhelpen of van mening waren dat de klacht vanzelf over zou gaan.

Verschillen

Mensen met een hoger inkomen dan 1600 bruto per maand, meden de tandarts minder vaak dan mensen met een laag inkomen. Dertien procent van de Nederlanders met een midden of hoog inkomen, meed de tandarts het afgelopen jaar. Dit deed men in ruim 8 procent van de gevallen om verwachte kosten te besparen.

Kijkend naar de onderzoeksresultaten, is het opvallend dat er ook sterke provinciale verschillen bestaan. Zo is het merendeel van de tandzorgmijders uit Noord-Brabant afkomstig (22 procent), terwijl ook Gelderland en Groningen sterk vertegenwoordigd zijn (beiden 19 procent). Tandzorgbehoevenden uit Noord-Holland meden de tandarts het minst vaak (12 procent).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top