ACTUEEL

Doorstroom van gesloten jeugdzorg naar ggz stokt

De aansluiting tussen de gesloten jeugdzorg en ggz-instellingen is problematisch. Dat meldt ggz-vakblad Psy op basis van rapportage van de Inspectie Jeugdzorg.

Laatste mogelijkheid

Het gebrek aan doorstroming hangt samen met de capaciteitsproblemen binnen de jeugd-ggz. Sinds 2008 zijn twaalf instellingen voor gesloten jeugdzorg geopend. Ze zijn bedoeld voor jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen die een machtiging opgelegd hebben gekregen. De gesloten jeugdzorg is een laatste mogelijkheid voor behandeling van deze jongeren.

Problematische groep

De inspectie concludeert dat in deze instellingen veel jongeren zitten met gedragsproblemen die voortkomen uit psychiatrische problematiek. Toch komen deze jongeren vaak niet in de jeugd-ggz terecht. Dit ligt deels aan plaatsgebrek in de reguliere jeugd-ggz, maar ook aan het feit dat de ggz deze zwaar gedragsgestoorde groep niet aankan.
De meest problematische groep bestaat uit meisjes met zware psychiatrische problemen, die ernstig automutilerend gedrag vertonen. Vanwege de zware gedragsproblemen vindt de ggz deze meisjes te problematisch. Maar binnen de gesloten jeugdzorg krijgen ze niet de behandeling die nodig is.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top