ACTUEEL

Lagere boete voor Friese thuiszorgonderneming

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in hoger beroep de boete verlaagd die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) had opgelegd aan een Friese thuiszorgonderneming wegens overtreding van de Mededingingswet.

Volgens het CBb stelt heeft de ACM bewezen dat de aanbieder en een ander Friese thuiszorgonderneming bij de aanbestedingen voor thuiszorg in de regio Zuidoost Friesland hun gedrag onderling hebben afgestemd, door tariefinformatie uit te wisselen en vervolgens hetzelfde tarief te offreren. Hiermee heeft de onderneming het kartelverbod overtreden. Om die reden mocht de ACM de onderneming een boete opleggen.

Wel is het CBb van oordeel dat de overtreding minder ernstig is dan ACM aanvoert. Beide ondernemingen hadden geen afspraak gemaakt over de tarieven, maar alleen informatie uitgewisseld waaruit zij elkaars tarieven konden afleiden. Daarnaast heeft ACM onvoldoende belang gehecht aan de marktomstandigheden. De onderlinge afstemming heeft slechts beperkte invloed kunnen hebben op de concurrentie tussen de verschillende ondernemingen die de aanbestedingen hadden gewonnen.

Impact

Ten slotte heeft de ACM volgens het CBb onvoldoende rekening gehouden met de impact op de betrokken ondernemingen van de invoering van een systeem van marktwerking onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. "De hierdoor vereiste mentaliteitsomslag kon niet geheel worden gemaakt in de korte termijn waarbinnen deze ondernemingen zich moesten voorbereiden op de eerste aanbestedingsrondes."

Vanwege al deze omstandigheden verlaagt het CBb de door ACM opgelegde boete. Hiermee wijkt het CBb af van de uitspraak van de rechtbank. Deze uitspraak is definitief, het CBb is de eindrechter in deze zaak.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top