ACTUEEL

Van Rijn studeert op nieuw vangnet zorgvastgoed

Van Rijn studeert op  nieuw vangnet zorgvastgoed

Vanaf 1 januari 2018 dragen zorginstellingen volledig het risico van hun vastgoed. De tijdelijke subsidieregeling zorginfrastructuur eindigt dan. Staatssecretaris Van Rijn werkt momenteel aan een nieuwe, 'landelijke regeling met regionale betrokkenheid'. Dat schrijft hij in een reactie op Kamervragen.

"In de nieuwe regeling zal efficiency en samenwerking voorop staan", schrijft Van Rijn. "De komende maanden gebruik ik om de regeling uit te werken in samenwerking met een aantal partijen zoals gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en zorgkantoren. Na deze eerste slag volgt een nadere uitwerking waarbij ook de branches en lokale initiatieven die nu gebruik maken van de regeling zorginfrastructuur betrokken zullen worden."

Van Rijn verwacht in de eerste helft van 2017 helderheid te kunnen geven over de nieuwe regeling en de wijze van uitvoering.

Leegstand

De staatssecretaris verwacht overigens niet dat zorginstellingen financieel in de problemen komen door de leegstand van hun vastgoed. Dit schrijft hij eveneens in zijn reactie op de Kamervragen van het CDA en de ChristenUnie. Die vragen kwamen naar aanleiding van berichtgeving in het Financieel Dagblad over problemen door leegstand bij zorginstellingen.

De staatssecretaris verwijst in zijn antwoord naar de monitor 'Effecten langer thuis wonen' van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zorgautoriteit deed onderzoek naar de gevolg van de hervormingen in de langdurige zorg en concludeert dat er geen risico’s waren voor de continuïteit van zorgverlening in de ouderenzorg.

De NZa signaleert wel dat het rendabel houden van vrijkomend zorgvastgoed een uitdaging kan zijn  voor zorgaanbieders van cliënten met een lichte zorgvraag. Van Rijn verwacht echter dat deze zorgaanbieders “op een goede manier inspelen op de vraag van hun cliënten”. “De sector in zijn geheel staat er financieel goed voor”, aldus de staatssecretaris.

Zorgzwaarte

Van Rijn verwacht wel een verschuiving in het soort cliënten dat intramuraal zal worden verzorgd. Het aantal cliënten met een laag zorgzwaarte pakket zal in de komende jaren verder afnemen, terwijl het aantal plekken dat wordt bezet door mensen met een hoge zorgzwaarte zal juist toenemen in tempo van de demografie.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Irenea Scholten

18 januari 2017

Geachte heer van Rijn,
Graag breek ik een lans voor de kwetsbare ouderen in Nederland die opbloeien als er iemand bij hen langskomt omdat ze zelf de deur niet meer uit kunnen en zich ontheemd en verlaten voelen in hun eigen huis. Het gaat me aan het hart en ik vraag me echt af waarom dit nodig is? Vastgoed is dus niet het problem enn als we het dan financieel beredeneren zien we een overbelasting van dure ziekenhuisbedden door ouderen die daar niet thuis horen, een EHBO die volloopt en huisartsen die overbelast raken. Dit nog los van de kosten voor de werkgevers ivm wettelijke verplichte zorgverlof en de emotionele en fysieke overbelasting van mantelzorgers met mogelijk hoger ziekteverzuim op het werk.
Natuurlijk heeft thuis wonen voor de meesten de voorkeur, zolang dit nog kan. Nu bepaalt echter de kwetsbare oudere zelf niet of het nog kan, maar doet u dat voor hen. Met een grote hoeveelheid schrijnende voorbeelden ten spijt.
Een brede maatschappelijke visie op kwaliteit van leven in Nederland lijkt me op z'n plaats. Alleen dan komen we los van adhocratie, incidentpolitiek en 'potjes' met geld en krijgen kwetsbare ouderen weer het respect dat zij verdienen.

Top