ACTUEEL

Gemeenten organiseren onvoldoende inspraak Jeugdwet

Gemeenten luisteren bij de uitvoering van de Jeugdwet onvoldoende naar burgers. Dit terwijl inspraak wettelijk verplicht is. Hierdoor kunnen vraagtekens worden geplaatst bij het draagvlak voor beleid, schrijft Binnenlands Bestuur op basis van onderzoek van het PPRC, het onderzoekscentrum van de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht.

Gemeenten zijn verplicht om te organiseren hoe inwoners voorstellen voor beleid kunnen doen en op welke manier zij over beleidsvoorstellen kunnen adviseren. Vooral bij de Jeugdwet en de Participatiewet is de inspraak zeer beperkt, zo blijkt uit het onderzoek, waarvoor de verordeningen en beleidsdocumenten van 260 gemeenten zijn bekeken. Bij de Wmo is de inspraak beter geregeld.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat slechts de helft van de gemeenten een integraal, ontschot adviesorgaan heeft voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en werk en inkomen, aldus Binnenlands Bestuur. Dit terwijl bij de decentralisatie van deze taken ontschotting als doel is gedefinieerd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top