ACTUEEL

Ruime onvoldoende staat haaks op positief Wmo-beeld gemeenten

De Nederlandse gemeenten geven een rooskleurig beeld van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Dat vindt Patiëntenfederatie Nederland. Zo wegen de gemeenten in hun beoordeling geen inwoners mee van wie de zorgvraag is afgewezen. De Patiëntenfederatie doet dit wel en komt op een rapportcijfer van 5,2 voor de gemeentelijke ondersteuning.

“Te veel mensen geven aan geen passende oplossingen te krijgen en niet in aanmerking te komen voor de ondersteuning die ze nodig hebben”, reageert directeur-bestuurder Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie. Ook zetten gemeenten Wmo-geld vaak in voor andere doeleinden en worden kwetsbare burgers onvoldoende betrokken. “Gemeenten moeten beter in beeld hebben wat de situatie van inwoners is, en wat zij nodig hebben. Als ze dat weten, kunnen ze beter maatwerk leveren. Dat zal de kwaliteit van leven van mensen rechtstreeks ten goede komen.”

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) constateerde eind januari op basis van eigen onderzoek dat mensen tevreden zijn over de ondersteuning vanuit de gemeente en de toegang tot die ondersteuning. Patiëntenfederatie Nederland vindt dat het onderzoek van de gemeenten niet een volledig beeld van de Wmo schetst.

Rapportcijfer

Het onderzoeksprogramma Mijnkwaliteitvanleven.nl, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, nam een bredere groep mensen mee in het onderzoek, waaronder ook cliënten die voor hulp zijn afgewezen en mantelzorgers. Op basis van de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl ontstaat een ander beeld over de rol van de gemeente in de uitvoering van de Wmo. De 26.000 mensen die de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl hebben ingevuld, geven het contact met de gemeente als hulp of hulpmiddelen nodig zijn een 5,2 als rapportcijfer. Eén op de drie mensen met een zorgvraag geeft aan dat zij niet beschikken over de hulp of hulpmiddelen die het beste bij hun situatie passen. De meest genoemde reden is dat zij hier geen geld voor hebben (41 procent) of er niet voor in aanmerking komen (37 procent).

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Wulf van Loenen

2 februari 2017

Ja, burgers die WMOzorg aanvragen krijgen vaak niet of veel minder zorg toegewezen. Gemeenten indiceren (bijna allemaal verschillend), op zoals zij hetzelf noemen, maatwerk voorzieningen. Argumenten om de zorg in 2015 te hervormen waaronder pgb, berustten o.a. op de fraudegevoeligheid. De burger, maar vooral zorg-instellingen, gingen nogal eens over de schreef. Ging het om de fraudegevoeligheid of wilden de overheid vooral bezuinigen. Wat je nu ziet is dat t.a.v. WMO en Jeugdzorg, het juist gemeenten zijn die voor de rechter gedaagd worden omdat ze burgers zorg onthouden. De rechter stelt de burger bijna altijd in het gelijk, gemeenten hebben de mazen van de wet weer eens gezocht en overschreden die dan weer eens in hun bezuinigingsdrift. We hebben het over overheden die de wet overtreden. Vervolgens dan weer voor de zoveelste keer de opgeheven vinger van de staatssecretaris richting gemeenten. Zoals laatst, toen de eigen bijdragen voor WMO-Jeugdzorg cliënten de pan uit begonnen te rijzen afgedragen diende te worden via het CAK aan hun gemeenten. Een toewijzing begon meer te lijken op een afbetalingsregeling dan op een beschikking, zelfs voor sociale minima! En nu zijn er weer gemeenten die weer iets anders uit de hoge hoed aan het goochelen zijn om onder woningaanpassingen uit te komen (WMO). Namelijk een lening die je bij je gemeente kan afsluiten om je huis aan te passen m.b.t. een beperking van jezelf of gezinslid.
WMO cliënten van voor de transitie, waaronder ondergetekende, hebben al deze misstanden c.q. gevaarlijk ontwijkend gedrag van gemeenten allemaal voorspeld, er werd niet geluisterd onder het mom van dat de nabijheid van sociale wijkteams tegen alle nadelen op zouden gaan wegen. Hoe veel tijd zal er nodig zijn om de nu alle geleden schade en pijn te bestrijden. Het nieuwe kabinet zal voorlopig moeten repareren en bijstellen, dat had ook de insteek in 2015 moeten zijn i.p.v. alles op de helling.

V. Valk

3 februari 2017

De resultaten van het onderzoek door VNG dat zo haaks staat op ander onderzoek vind ik wel een parlementair onderzoek waard. Worden wij belazerd door VNG?

Top