HRM

UWV verwacht banengroei in zorg- en welzijnssector

UWV verwacht banengroei in zorg- en welzijnssector

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verwacht voor 2017 in de sector zorg en welzijn een groei van 14 duizend banen. Bij de prognoses over banen in de zorg moet wel rekening gehouden worden met onzekerheden rond de besteding van budgetten voor thuiszorg door gemeenten en de mogelijkheden om mensen met de juiste opleiding te werven.

Deze groei lijkt groot, maar gezien de grootte van de sector (1,25 miljoen banen) is de relatieve toename volgens het UWV beperkt: namelijk iets meer dan 1 procent. Het UWV verwacht banengroei na een aantal jaren van krimp omdat de meeste ingrepen in de zorg nu achter de rug zijn. Het kabinet heeft bovendien de geplande bezuinigingen van een half miljard vanaf 2017 op verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen geschrapt, waardoor de werkgelegenheid in deze branches niet verder zal afnemen.

Het UWV verwacht banenkrimp in de jeugdhulpverlening. De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de thuiszorg, verpleging en verzorging blijft in 2017 onzeker, volgens het UWV. Die onzekerheid hangt onder meer samen met de benutting van budgetten die gemeenten krijgen voor de thuishulp. In 2016 bleef een fors deel van deze budgetten onbenut, hierdoor kwam de werkgelegenheid in de thuiszorg onder druk te staan.

Moeilijk vervulbare vacatures

Voor verpleeghuizen komt in 2017 100 miljoen euro extra beschikbaar voor de werving van personeel. Brancheorganisatie ActiZ betwijfelt of dat bedrag voldoende is om de bestaande vacatures op te vullen en of het lukt de juiste mensen te werven, want de verpleeghuizen kampen met moeilijk vervulbare vacatures. ActiZ meldt dat tienduizend vacatures niet vervuld kunnen worden omdat er niet genoeg mensen zijn die in een verpleeghuis willen werken. Daardoor is er nu in 70 procent van de verpleeghuizen een tekort aan verzorgend en verpleegkundig personeel.

In de periode 2013-2016 nam de werkgelegenheid van werknemers in de sector zorg en welzijn af als gevolg van overheidsmaatregelen om de groei van de zorgkosten te drukken. De voor 2016 verwachte banengroei is niet ontstaan: het aantal banen in de gehele sector nam vorig jaar af met zevenduizend. De ontwikkeling van de werkgelegenheid verschilt echter sterk per subsector: bij de verpleging en verzorging kromp het aantal banen sterk (-tienduizend). Banengroei was er alleen in de thuiszorg (drieduizend) en de kinderopvang (vierduizend).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top