HRM

Voorlopig akkoord pensioenaftopping psychiaters bereikt

Tijdens onderhandelingen over een nieuwe Cao GGZ eind vorige week is een voorlopig akkoord bereikt over de pensioenaftopping voor psychiaters in loondienst. De door psychiaters geplande 48-uurs zondagsdienst op 28 en 29 maart is hierna opgeschort. Dat maakt de Federatie Medische Specialisten (FMS) bekend.

Werknemersorganisaties LAD/FBZ hebben samen met andere werknemersorganisaties en GGZ Nederland afgesproken dat alle werknemers in ggz-instellingen vanaf 2017 100 procent van het werkgeversdeel van de pensioenpremie terug krijgen.

"De LAD/FBZ wilden ook landelijke afspraken maken over teruggave van de jaren 2015 en 2016, maar belangrijker is dat een 100 procent teruggave is gerealiseerd die ook nog eens structureel is", stelt de FMS.

Na het bereiken van dit voorlopige akkoord zijn de Plaatselijke Actiecomités van de 33 ggz-instellingen die zouden meedoen aan de 48-uurs zondagsdienst geraadpleegd. Zij stemden allemaal in met het opschorten van de acties.

Dankwoord

"Dankzij de druk van de twee actiedagen op 1 november en 17 januari, het vooruitzicht van een 48-uurs zondagsdienst én het feit dat in een aantal instellingen over een teruggave wordt gesproken, is dit akkoord bereikt", zeggen de vakbonden LAD/FBZ en de Federatie Medisch Specialisten in een dankwoord aan de psychiaters. "Dit akkoord bewijst één ding: psychiaters laten niet over zich heen lopen!"

De onderhandelingen voor de Cao GGZ gaan nog verder, omdat ook over andere onderwerpen afspraken moeten worden gemaakt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top