Finance

Noordwest Ziekenhuisgroep boekt 14 miljoen winst

Noordwest Ziekenhuisgroep met locaties in Alkmaar en Den Helder heeft in 2016 een positief resultaat van 14,3 miljoen euro behaald. Toch acht het ziekenhuis een verdere verbetering van het resultaat noodzakelijk.

“Hoewel 14,3 miljoen euro in absolute cijfers een fors bedrag is, plaatsen wij daarbij twee opmerkingen”, stelt de raad van bestuur in een korte  toelichting op het jaarverslag. “De winst bedraagt 3 procent van onze omzet en als tweede opmerking dat Noordwest in deze jaren hard moet sparen om haar ambities op gebied van bouw en ICT in de komende jaren waar te kunnen maken.”

Een verdere verbetering van het resultaat is noodzakelijk om aan de ambities invulling te geven, vindt de raad van bestuur. “Daarvoor is het nodig dat we een uitermate efficiënte en wendbare organisatie zijn die snel en adequaat inspeelt op veranderende omstandigheden.”

Hoogtepunten

Toch staat Noordwest in het jaarverslag stil bij enkele hoogtepunten, zoals de nummer 1 positie in het Elsevier overzicht van beste ziekenhuizen, de ingebruikname van vier  nieuwe operatiekamers in Den Helder, de start van hert themagericht zorgaanbod in de vorm van de opening van de borstkankerkliniek, de afronding van de keuze voor een leverancier van het nieuwe ziekenhuisinformatiesysteem/ EPD en het behalen NIAZ-accreditatie.

Belangrijk met het oog op de toekomst van het ziekenhuis was de actualisering van het meerjarenbeleidsplan. Hierin zijn de volgende speerpunten voor de komende periode benoemd: oncologie, hart-vaat, bewegen en acute (geboorte-)zorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top