ACTUEEL

Veranderingen zetten rechtsbescherming ggz-cliënten onder druk

Ambulantisering, personeelstekort en nieuwe wettelijke kaders zetten de rechtszekerheid van ggz-cliënten onder druk. Dat constateert de Stichting PVP in het jaarverslag.

Mede als gevolg van alle veranderingen groeien onder ggz-cliënten gevoelens van onveiligheid. Concrete klachten die de patiëntenvertrouwenspersonen (pvp) in 2016 tegenkwamen hadden onder meer betrekking op agressie op de afdeling, middelengebruik van medecliënten, een tekort aan kundig personeel, lange wachttijden en minder strikte naleving van de wet- en regelgeving. Dit zijn onderwerpen die patiëntenvertrouwenspersonen in de ggz vorig jaar tegenkwamen.

In 2016 deden cliënten die (gedwongen) behandeling ondergaan in de ggz ruim 25.000 keer een beroep op de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Meestal met klachten (ruim 16 duizend keer)  of met vragen (bijna 10 duizend keer). In het jaarbericht vragen de pvp’en aandacht voor de opvallendste kwesties en trends.  

Onveiligheid

Als meest negatieve ontwikkeling, noemen de pvp’en het groeiende gevoel van onveiligheid. Cliënten worden op de afdeling vaker geconfronteerd met agressie en escalaties waarbij politie en politiehonden worden ingezet. Ook het middelengebruik van medecliënten zorgt voor een groter gevoel van onveiligheid. Soms heeft directe gevolgen voor de rechtsbescherming van de cliënten; het komt voor dat de vrijheden van een gehele groep cliënten wordt beperkt vanwege incidenten met individuen op de groep.

Een ander punt van zorg is dat de cliënten zich onvoldoende geïnformeerd voelden over hoe de doorverwijzing naar Fact-teams of eerstelijns ggz verloopt. Ook moeten ze lang –soms maanden- op een vervolgbehandeling wachten.

Tekort

Een tekort aan of verloop van personeel lijkt in 2016 in sommige instellingen een structureler probleem te worden, constateren de pvp’en . Ook lijkt het hierdoor alsof binnen een aantal instellingen minder kennis aanwezig is bij personeel over en minder strikt wordt omgegaan met de wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de huidige wet Bopz.

De Stichting PVP roept op om juist nu de nieuwe Wet verplichte ggz er aan komt en de ambulantisering verder doorzet blijvende aandacht te schenken aan de handhaving van de rechtspositie van cliënten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top