HRM

Zorg en onderwijs Utrecht sluiten convenant arbeidsmarkt

Dertig zorg- en onderwijsorganisaties uit de regio Utrecht zetten op 28 juni hun handtekening onder het convenant Strategisch Arbeidsmarktbeleid Utrechtse Zorgorganisaties en Onderwijs (SamUZ). Ziekenhuizen, de VVT, eerstelijnsorganisaties en onderwijsinstellingen gaan hierin samenwerken om voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel op de arbeidsmarkt te krijgen.

SamUZ is een initiatief van het UMC Utrecht in samenwerking met Utrechtzorg. "Om kwaliteit en continuïteit van zorg in de regio te waarborgen is een branche overstijgende aanpak noodzakelijk", licht Annette de Groot, directeur Utrechtzorg toe.

Landelijke en regionale inventarisaties schetsen snel stijgende personeelstekorten voor verzorgende en (gespecialiseerd) verpleegkundige beroepen. Tegelijkertijd staat de zorgsector voor forse vernieuwingsopgaven die nieuwe kwalificaties van zorgprofessionals vragen.

Hogeschool Utrecht reageert op de tekorten door met ingang van komend schooljaar de numerus fixus voor de opleiding HBO-verpleegkunde te laten vervallen. Dat betekent wel dat er meer stageplaatsen nodig zijn om verpleegkundigen in spé goede praktijkervaring op te laten doen. "Door de samenwerking vanuit SamUZ is er veel slagkracht om dergelijke processen op elkaar aan te laten sluiten”, aldus SamUZ projectleider Annelies Mulder."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top