Finance

BrabantZorg draait 5,5 miljoen euro verlies

BrabantZorg heeft 2016 afgesloten met een verlies van ruim 5,5 miljoen euro, op een omzet van 220,6 miljoen euro. Dit komt deels doordat de organisatie met terugwerkende kracht 6 miljoen euro aan onregelmatigheidstoeslag (ORT) voor medewerkers heeft moeten uitbetalen.

Dit blijkt uit het onlangs gedeponeerde jaarverslag van BrabantZorg.

Zonder de achterstallige ORT-uitbetaling zou het resultaat bescheiden positief zijn geweest, namelijk 1,5 miljoen euro. Ook dit is lager dan het resultaat van 4,9 miljoen euro over 2015. De belangrijkste redenen voor deze verslechtering van de financiële prestatie zijn volgens de zorgaanbieder de onbetaalde dienstverlening door zorgkantoor en zorgverzekeraars (2,5 miljoen euro), het gestegen ziekteverzuim en de sterk dalende opbrengsten op de liquide middelen.

De opbrengsten zijn in 2016 met 1,5 miljoen euro gestegen ten opzichte van 2015 en dit had BrabatnZorg naar eigen zeggen niet verwacht. "We dachten door de nawerking van de wetswijzigingen in 2015 (de zogenaamde transitie) en de grote prijsdruk in 2016 juist te dalen in omzet. Dit is niet gebeurd omdat onze dienstverlening buiten de wettelijke regelingen (WLZ, ZvW en WMO) dit effect meer dan volledig heeft gecompenseerd."

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is in 2016 gedaald naar 53,5 miljoen euro, wat neerkomt op ruim 24 procent van de opbrengsten. In 2015 bedroeg het eigen vermogen 59 miljoen (bijna 27 procent). BrabantZorg is dus in 2016 iets verder afgeraakt van de doelstelling om 30 procent van de opbrengsten als weerstandsvermogen te hebben. Toch geeft de liquiditeit volgens de raad van bestuur "nog steeds een zeer positief beeld". Door een kasstroom van 23,5 miljoen euro zijn de liquide middelen in 2016 gestegen naar 71 miljoen euro.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top