ACTUEEL

Jeugdzorgorganisaties werken samen in Partners voor Jeugd

De William Schrikker Groep en de Jeugd en Gezinsbeschermers gaan samenwerken onder de naam Partners voor Jeugd vanaf 1 juli. Door de samenwerking bieden ze gemeenten in al hun regio’s één integraal en breed pakket aan producten en diensten.

De samenwerking moet meer mogelijkheden bieden om een flexibele partner te zijn voor gemeenten en om te werken aan een "toekomstbestendig jeugdzorgstelsel waarin elk kind veilig op kan groeien en zich kansrijk kan ontwikkelen". Het partnerschap houdt onder meer in dat de organisaties hun krachten bundelen op gebied van bedrijfs- en bestuursmatige ondersteuning. Op die manier ontstaat er meer ruimte voor innovatie die volgens hen nodig is voor een toekomstbestendig jeugdstelsel.

De expertise van het samenwerkingsverband Partners voor Jeugd ligt op de terreinen jeugdbescherming, jeugdreclassering, pleegzorg en gezinshuizen voor kwetsbare kinderen en ouders. De zorginstellingen richten zich op kinderen en ouders met en zonder beperking. Zij bieden diensten aan met betrekking tot specialistische zorg voor ouders en kinderen met een beperking en ondersteuning voor gezinnen waarin verslaving, psychiatrische problematiek en complexe scheidingssituaties spelen.

Partnerschap

Erik Heijdelberg, Bestuurder Partners voor Jeugd en voorzitter raad van bestuur William Schrikker Groep: "Wij herkennen elkaars krachten en de manier waarop die elkaar kunnen versterken in dit proces. Zo kunnen we samen met gemeenten en andere partners goed in blijven spelen op de ontwikkelingen in de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en armoedebestrijding. We zijn dan ook bijzonder trots op dit partnerschap en hopen dat er in de toekomst meer jeugdzorgorganisaties bij ons aansluiten."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top