Finance

Huisarts krijgt hoger tarief voor oude patiënt; LHV kritisch

Huisarts krijgt hoger tarief voor oude patiënt; LHV kritisch

Huisartsen krijgen vanaf volgend jaar een hoger inschrijftarief voor patiënten van 85 jaar en ouder. Ook huisartsen in achterstandswijken krijgen een hoger inschrijftarief. Daarnaast krijgen huisartsenposten tot 10 procent budgettaire groeiruimte. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besloten bij het herijken van de tarieven voor huisartsen. De LHV spreekt van een sigaar uit eigen doos met ingrijpende negatieve effecten.

Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat de zorgvraag van 85 plussers veel zwaarder is dan de zorgvraag van de gemiddelde patiënt. De NZa wil huisartsen met relatief veel 85 plussers of patiënten in achterstandswijken hiervoor beter compenseren. Dit betekent dat het inkomen van de meeste huisartsen licht zal stijgen, maar dat is niet voor alle huisartsen het geval. De NZa schat dat huisartsen er door de tariefherijking over de hele linie gemiddeld 1 procent op vooruit gaan. In praktijken in achterstandswijken met veel oude patiënten zal de beduidend hoger liggen, verwacht de NZa.  

Verschillen

Met het differentiëren van de tarieven op basis van zorgzwaarte zet de NZa naar eigen zeggen een stap richting een bekostigingssystematiek die meer rekening houdt met de regionale verschillen in zorgvraag.
In het verlengde van deze herijking gaat de NZa nog een stap verder door te zoeken naar een alternatieve methode voor het vaststellen van de tarieven. In de huidige praktijk worden de tarieven herijkt op basis van de historische kosten van een landelijk gemiddelde huisartsenpraktijk. Ontwikkelingen binnen de eerstelijnszorg, zoals de opmars van ketenzorg en multidisciplinaire samenwerking, maken dat deze methode van terugkijken aan een herziening toe is, stelt de NZa.

Anders kijken

“We gaan op een andere manier naar de bekostiging kijken, omdat we zien dat one size fits all niet langer opgaat”, legt NZa-voorzitter Marian Kaljouw uit. “Een praktijk in een achterstandswijk is heel anders dan een praktijk op het platteland. Door meer rekening te houden met de patiëntenpopulatie en regionale verschillen willen we voorkomen dat de een te veel krijgt en de ander te weinig.”
De NZa gaat samen met  de huisartsen en de zorgverzekeraars onderzoeken welke bekostigingsmethode de zorgzwaarte en couleur locale het beste tot zijn recht laat komen.

Daarnaast krijgen de huisartsenposten meer ruimte van de NZa. Met de vaststelling van de nieuwe beleidsregel is het maximale budgetbedrag per inwoner herijkt en krijgen de huisartsenposten gemiddeld genomen 10 procent budgettaire groeiruimte. 

Kanttekeningen 

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) plaatst enkele stevige kanttekeningen bij de herijking. “Wat de NZa niet vertelt is dat het extra geld voor de 85-plussers betaald wordt uit het huidige budget”,  reageert voorzitter Ella Kalsbeek. Oftewel: de maatregel is een sigaar uit eigen doos; waar de ene praktijk meer zal krijgen, moet de andere het straks volgens Kalsbeek met minder geld doen. De pijn zal volgens Kalsbeek vooral gevoeld worden bij praktijken met relatief veel ouderen die nog geen 85 zijn.

Achterstdswijken

Niet zelden betreft het hier praktijken in achterstandswijken. “Veel ouderen halen hier de leeftijd van 85 niet, dus kunnen huisartsen geen beroep doen op de 85-plus-regeling, terwijl er veel zestig- en zeventigplussers wonen met grote gezondheidsproblemen”, legt Kalsbeek uit. Om dit probleem te ondervangen heeft de NZa 10 miljoen euro extra beschikbaar gesteld, maar deze maatregel mist volgens Kalsbeek zijn doel, omdat dit geld alleen bedoeld is voor erkende achterstandswijken. Van de 1,2 miljoen mensen die in een achterstandswijk woont, vallen er volgens Kalsbeek 400 duizend buiten de door de NZa gehanteerde criteria, met name omdat de betreffende wijken een te lage woningdichtheid hebben. “Een derde van de praktijken in de achterstandswijken gaat er door de herijking substantieel op achteruit”, stelt Kalsbeek.

Volgens Kalsbeek is er een dikke 20 miljoen euro nodig om de effecten van de herijking op te vangen. Met bijna 240 miljoen euro die nog onbelegd is biedt het onlangs verlengde hoofdlijnenakkoord voor de eerstelijns zorg deze ruimte ook, aldus Kalsbeek.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top