HRM

Wijkverpleging ziet zomer 'met angst en beven' tegemoet

De wijkverpleging ziet vanwege nijpende personeelstekorten “met angst en beven de zomer op zich af komen”. Dat schrijft directeur Sonja Kersten van beroepsvereniging V&VN in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Volgens Kersten zijn er de komende weken vanwege vakantie niet alleen minder professionals en mantelzorgers inzetbaar, ook is er sprake van verminderde capaciteit in ziekenhuizen en meer hulpvragen van collega-zorgaanbieders, oftewel: minder terugvalmogelijkheden en een zwaardere zorgvraag.

Hogere kosten

Bij wijze van voorbeeld haalt Kersten een wijkzorgorganisatie aan waar in de vakantieperiode honderden diensten open staan terwijl de uitzendbureaus al zijn ‘leeg getrokken’. “De 40 procent hogere kosten van een uitzendkracht worden op de koop toe genomen aldus Kersten. “Dat betekent echter wel dat er minder budget overblijft voor de noodzakelijke scholing, voor preventie en om zelfredzaamheid bij cliënten te stimuleren.”

Concurrentie

Volgens Kersten is er vooralsnog geen structurele oplossing in zicht. “Werkgevers in de zorg concurreren op ongezonde wijze en kopen professionals bij elkaar weg. Het is van groot belang dat alle landelijke en regionale partijen verantwoordelijkheid tonen voor het oplossen van personeelstekorten en het creëren van een gezonde arbeidsmarkt, waarin het voor professionals mogelijk wordt om op een positieve manier te kunnen kiezen voor de ouderenzorg, in de wijk èn in het verpleeghuis.”

Vanwege de concurrentie tussen zorgaanbieders pleit Kersten er voor dat het ministerie van VWS de regie stevig in handen neemt en arbeidsmarktafspraken op regionaal niveau afdwingt. Ook noemt ze investeringen in de volle breedte van de ouderenzorg van groot belang, met daarbij speciale aandacht voor de ontwikkeling van de wijkverpleging en het aanpakken van de personeelstekorten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top