Finance

Ggz-aanbieder Lentis lijdt dik 12 miljoen verlies

Ggz-instelling Lentis in Groningen heeft 2016 afgesloten met een negatief resultaat van 12,4 miljoen euro, zo blijkt uit de jaarrekening over 2016. In november vorig jaar rekende Lentis nog op een verlies van 4 miljoen euro.

De totale omzet over 2016 was 279,4 miljoen euro; negen miljoen euro minder dan in 2015. Het negatieve resultaat wordt onder meer veroorzaakt doordat Lentis meer zorg heeft geleverd dan met de zorgverzekeraars overeengekomen. Die extra geleverde zorg krijgt Lentis niet van alle verzekeraars vergoed.

Daarnaast heeft Lentis voor ontslagregelingen en reorganisatiekosten 5,4 miljoen euro moeten reserveren. In totaal gaan 150 medewerkers (70 fte) de organisatie verlaten. Ook leed Lentis een strop geleden van 2,4 miljoen euro als gevolg van een landelijke rechtszaak over een extra onregelmatigheidstoeslag over het vakantiegeld.

Maatregelen

Om grip op de financiën te krijgen heeft de raad van bestuur eind 2016 een herstelplan opgesteld. Dit voorziet in het in lijn brengen van de formatie met de zorgvraag, het verder afbouwen van klinische capaciteit en verbeteren van de processen en productiviteit. In concreto komt dit neer op een afbouw van de formatie van 66 fte. Volgens het Dagblad van het Noorden komt dit neer op circa 150 medewerkers. Verder heeft  Lentis gekozen voor een personeelstop, investeringsstop, cashmanagement en aanscherping van de onderlinge informatievoorziening en verantwoording over de voortgang van diverse trajecten.

Omdat ook de verzorgingshuizen van de ouderenzorg-poot van Lentis fors hebben bijgedragen aan het verlies, ziet Lentis zich genoodzaakt om kleinschalige verpleeg- en verzorgingshuizen te sluiten en meer te concentreren. "Puur vanwege de betaalbaarheid", zegt bestuursvoorzitter Martin Sitalsing in het Dagblad van het Noorden. "Terwijl we eigenlijk juist voorstander zijn van kleinschaligheid."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top