HRM

Akkoord over aanpak personeelstekort ouderenzorg

Akkoord over aanpak personeelstekort ouderenzorg

Vakbonden, branche- en onderwijsorganisaties en het ministerie van VWS hebben woensdag een akkoord gesloten over de aanpak van het personeelstekort in de ouderenzorg. In de Arbeidsmarktagenda 2023 'Aan het werk voor ouderen!' staan onder meer afspraken over werkzekerheid, opleidingsmogelijkheden, het aantrekken van nieuw personeel en de inzet van technologie.

De Arbeidsmarktagenda 2023 is ontwikkeld door ActiZ, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, NVZ, de MBO Raad en VWS. Het is de bedoeling dat alle betrokken partijen aan de slag gaan met de acties die in het akkoord staan en in de komende periode verder worden geconcretiseerd. "We zijn de vrijblijvendheid voorbij", aldus Romke van der Veen, voorzitter arbeidsmarktagenda 2023.

De partijen zetten onder meer in op een hogere personele bezetting in de ouderenzorg, bijvoorbeeld door het uitbreiden van kleine contracten en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Ook gaan ze ervoor zorgen dat er vanaf 2018 voldoende stage- en opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, inclusief bijbehorende begeleiding. Daarnaast moeten werknemers hun werk straks flexibeler kunnen indelen en beter betaald worden.

Innovatie

In de afspraken is ook aandacht voor innovatie en manieren om het werk anders, slimmer en beter te organiseren. Daarbij gaat het om de inzet van technologie om ouderen meer zelfredzaam te maken en om het werk van zorgprofessionals te vergemakkelijken en te verbeteren. "Een maximale inzet op nieuwe technologie is van groot belang. Hiermee kan er juist meer aandacht naar de patiënt daar waar dat het hardste nodig is", aldus een verklaring bij het akkoord.

Het ministerie van VWS stelt 72 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van de plannen. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): "Daarmee gaan we gezamenlijk bijvoorbeeld zo'n 32 duizend scholingstrajecten verzorgen, zodat er meer mensen in de zorg aan de slag gaan met een diploma als helpende, verzorgende of verpleegkundige."

Zorgvraag

Volgens verwachting groeit het aantal tachtigplussers van 700 duizend naar 1,25 miljoen in 2025. Deze mensen blijven langer thuis wonen, met ondersteuning waar nodig. De komende jaren zijn zo’n 125 duizend extra medewerkers nodig om aan de zorgvraag van deze groep te kunnen voldoen. Daarnaast is het zaak te zorgen dat medewerkers die al werkzaam zijn in ouderenzorg hun baan behouden, aldus de ondertekenaars van het akkoord. 

Van Rijn: "We willen de zorg voor ouderen verbeteren, terwijl er ook steeds meer ouderen zijn. Die dubbele uitdaging kunnen we alleen samen aan. Werknemers, werkgevers en onderwijs laten vandaag zien dat ze schouder aan schouder staan om te zorgen voor werkzekerheid, goede banen die passen bij de wensen en mogelijkheden van medewerkers, goede opleiding en voldoende mensen in de zorg voor ouderen om samen het werk te verzetten."

Aantrekkelijk

Vakbonden zijn blij dat er concrete afspraken komen over werk in de ouderenzorg. "Op deze maatregelen wacht de zorg al zo lang", reageert Suzanne Kruizing, voorzitter CNV Zorg & Welzijn. "Uitbreiding uren, werkzekerheid, meer collega’s en van werk naar werk afspraken maken het werk aantrekkelijker." Volgens Kitty Jong, vicevoorzitter FNV is het verhogen van de kwaliteit van de zorg voor ouderen onlosmakelijk verbonden met goede zorg voor de mensen die het werk doen. "Die hebben recht op echte banen en een fatsoenlijk inkomen."

Ton Heerts, voorzitter MBO Raad en vicevoorzitter SBB, hoopt dat de afspraken eraan bijdragen dat meer jongeren het belang van ouderenzorg ontdekken. "Dat laat het kabinet ook zien met extra investeringen. En daar hebben we ook alle andere partijen voor nodig. Deze arbeidsmarktagenda is daarom belangrijk. En nog belangrijker is hoe onderwijs, gemeenten en zorginstanties in de regio vervolgens uitvoering aan deze agenda gaan geven."

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Ton Bakker

13 juli 2017

Ton Bakker

13 juli 2017

En nu nog zorgen dat de opleidingen inhoudelijk gaan over de gezondheidszorg problemen van kwetbare ouderen, wat helaas tot nu toe onvoldoende is blijkend uit uitgebreid onderzoek naar de inhoud van de relevante opleidingen in het kader van het ZonMw NPO programma. Deugdelijke nascholing met bijbehorende herregistratie hoort hier zeker ook bij. Het wordt tijd dat OC&W de eindtermen van de opleidingen hierop aanpast en de beroepsverenigingen de herregistratie eisen. Iedereen bevoegd en bekwaam, die werkzaam is binnen de gezondheidszorg voor kwetbare ouderen in de 1e lijn, het ziekenhuis, het verpleeghuis en GGZ

Peter Koopman

16 juli 2017

Mooie samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties en met overheid. De taal van deze samenwerking is kwantitatief en juridisch van aard. Over de kwalitatieve functiemix en de passende inhoud van het erkend beroepsonderwijs en kwaliteit van de stageplaatsen zie ik in dit persbericht geen tekst. De patiëntenverenigingen en beroepsverenigingen ( verpleegkundigen, verzorgenden, leraren ) mis ik bij dit nationaal plan, maar dat kan nog komen.

Top