HRM

Werkgelegenheid in zorg groeit voorzichtig

Werkgelegenheid in zorg groeit voorzichtig

De werkgelegenheid in de zorgsector toont een voorzichtig herstel, al zijn er wel grote verschillen tussen de branches. Zo is er in de gehandicaptenzorg een sterke groei in fte's te zien. Tegelijkertijd krimpt de werkgelegenheid sterk in de thuiszorg en de verpleging en verzorging. Dit blijkt uit gegevens van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

In de zorg- en welzijnssector als geheel is de werkgelegenheid met bijna 9900 fte's gestegen, van ongeveer 876.900 in 2015 naar 886.800 in 2016. Een relatief groot deel daarvan neemt de gehandicaptenzorg voor haar rekening, waar het aantal fte's is toegenomen met bijna 3200 (van circa 117.000 tot zo'n 120.200). Verder blijkt uit het AZW-onderzoek dat de werkgelegenheid is gegroeid bij de universitair medische centra (umc's) en in de huisartsenzorg en gezondheidscentra.

De jeugdzorg, en de ziekenhuizen tonen in 2016 weer een licht herstel ten opzichte van 2015. In andere sectoren loopt de werkgelegenheid juist terug. De thuiszorg krimpt relatief sterk, met 8 procent – ruim 1700 fte's in absolute aantallen. In de verpleging en verzorging krimpt de werkgelegenheid met maar liefst bijna 2600 fte's. In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) nam het aantal fte's licht af.

Krimp

Het aantal werknemers in de zorg- en welzijnssector laat over de periode 2014 tot en met 2016 juist een krimp zien van ruim 1 procent. Ook hier laten de gehandicaptenzorg, huisartsenzorg en gezondheidscentra groei zien, terwijl het aantal werknemers in de thuiszorg, verpleging en verzorging en de ggz juist is afgenomen.

Vergeleken met andere sectoren hebben in de zorg- welzijnssector veel werknemers een vast dienstverband, volgens het Onderzoeksprogramma AZW. De branche met het hoogste aandeel vaste contracten is de jeugdzorg. In de umc’s, welzijn en maatschappelijke dienstverlening en de geestelijke gezondheidszorg komen de meeste tijdelijke dienstverbanden met vaste uren voor. De huisartsenzorg en gezondheidscentra worden gekenmerkt door een hoog aandeel zelfstandigen. Het gaat hierbij ook om de werknemers die niet in loondienst zijn.

Veel vrouwen

De sector zorg en welzijn staat bekend als een sector waar veel vrouwen werkzaam zijn. Dit is ook terug te zien in de cijfers, al zijn er wel verschillen tussen de branches. Bij de umc's en de ggz us het aandeel werkzame mannen het hoogst, terwijl hun aandeel juist laag is bij bijvoorbeeld de thuiszorg.

Wat leeftijdsopbouw betreft is er variatie tussen de verschillende deelsectoren. In de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg is de gemiddelde leeftijd lager dan gemiddeld in de sector zorg en welzijn. De hoogste gemiddelde leeftijd komt voor in de thuiszorg en in de verpleging en verzorging. Al werken er in de verpleging en verzorging, ten opzichte van de thuiszorg, meer werknemers jonger dan 35 jaar.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top