ACTUEEL

Regels rond melden geweld tussen cliënten zijn gewijzigd

Zorgaanbieders en aanbieders van jeugdhulp hoeven minder ernstig lichamelijk en/of geestelijk geweld tussen cliënten niet langer afzonderlijk te melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ernstig geweld moet wel afzonderlijk worden gemeld.

Voorheen moest elk geweldsincident tussen cliënten gemeld worden bij de IGZ, de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ). Organisaties kunnen vanaf 2018 voor minder ernstige geweldsincidenten volstaan met een jaarlijks totaaloverzicht, met een analyse van de oorzaak en de ontwikkeling in aard en omvang. De zorgaanbieder beoordeelt voortaan zelf welke incidenten van ernstig geweld hij afzonderlijk moet melden.

Van ernstig geweld is volgens de IGZ sprake als er een medische en/of psychologische dan wel gedragskundige behandeling van het geweld noodzakelijk was, of als er sprake is van een politie-interventie, dan wel een aangifte bij de politie of het openbaar ministerie. Dit soort incidenten moeten zorgaanbieders binnen drie werkdagen melden.

Administratieve lasten

De inhoud van de nieuwe beleidsregels over het melden van incidenten sluit aan bij de manier waarop de inspectie Jeugdzorg al sinds eind 2015 omgaat met meldingen van geweld tussen cliënten. Met de beleidsregels beoogt de rijksoverheid de administratieve lasten te beperken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top