Finance

Emergis verwacht behandelstop voor nieuwe cliënten

Emergis heeft te maken met zo’n grote toeloop van cliënten dat de ggz-instelling verwacht in het derde kwartaal een cliëntenstop in te moeten stellen. Het met zorgverzekeraars overeengekomen budgetplafond komt in zicht.

Al rond de jaarwisseling verwachtte de ggz-aanbieder in Zeeland naar eigen zeggen dat de hoeveelheid ingekochte zorg voor 2017 tekort zou schieten. "We zijn nu negen maanden verder en we zien inderdaad dat de toeloop en met name de zorgbehoefte niet strookt met de hoeveelheid ingekochte zorg. Het afgelopen jaar hebben wij elke maand met een aantal zorgverzekeraars om de tafel gezeten in de hoop eruit te komen. Het lijkt er nu op dat een aantal van hen niet voornemens is de budgetafspraken te verhogen."

Als er definitief geen afspraken worden gemaakt, kan het gebeuren dat in het vierde kwartaal driehonderd tot vierhonderd mensen die zich nieuw aanmelden bij Emergis geen zorg kunnen krijgen. Mensen in acute crisis kunnen wel de zorg krijgen die ze nodig hebben en voor mensen die al in behandeling zijn, loopt de zorg gewoon door. Emergis kondigt aan half september medewerkers, cliënten en verwijzers uitgebreid te informeren over de ontwikkelingen.

Overdracht van bedden

In juli 2016 stelde Emergis ook al een opnamestop in. De ggz-aanbieder had de handen vol aan mensen die acuut psychische zorg nodig hebben. Dankzij de overdracht van bedden van de PAAZ van het ADRZ raakte Emergis in september weer uit de problemen en hief de opnamestop weer op.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top