HRM

Ongezonde zorgorganisatie verliest meer personeel

Ongezonde zorgorganisatie verliest meer personeel

Wanneer veel collega's de organisatie verlaten, blijkt dat het personeel dat er nog is meer gebruik maakt van zorg. Bij bedrijven die meer aandacht besteden aan gezond werken, is de uitstroom van personeel minder groot. Het verband tussen gezond werken en uitstroom blijkt uit de jaarlijkse analyse van IZZ naar het zorggebruik van zorgmedewerkers.

Negatieve spiraal

Een zorgorganisatie die te weinig aandacht besteedt aan gezond werken loopt het risico om in een negatieve spiraal van hoge werkdruk, hoog verzuim en hoog zorggebruik te komen. "De overgebleven zorgmedewerkers gebruiken zelf meer zorg en gaan eerder op zoek naar een andere baan", zo schrijven de onderzoekers van IZZ in hun jaarlijkse analyse van het zorggebruik onder zorgmedewerkers. "Dit zorgt voor een hoger aantal vacatures binnen de organisatie. Met als gevolg: hogere fysieke en psychische belasting bij de medewerkers. In een krappe arbeidsmarkt kan de continuïteit van de zorgorganisatie in gevaar komen", waarschuwt IZZ. 

Fysiotherapeut en psycholoog

Uit de analyse is verder gebleken dat het zorggebruik van zorgmedewerkers dit jaar weer is toegenomen. De in 2014 ingezette trend van stijgend fysiotherapiegebruik zet door. In de zorgsector is het percentage gebruikers van fysiotherapie in 2016 gestegen naar bijna 32. Deze toename is procentueel ruim een verdubbeling ten opzichte van voorgaande jaren. Ter vergelijking, het gebruik van werkend Nederland is 26 procent.

Daarnaast kreeg in 2016 één op de twintig zorgmedewerkers psychische zorg (van 5 procent naar 5,5 procent), waaronder met name jonge zorgmedewerkers.

Gezonde werkgever

In de analyse heeft IZZ ruim 550 zorgorganisaties met elkaar vergeleken. De verschillen tussen zorgorganisaties onderling zijn heel groot: het fysiotherapiegebruik onder medewerkers varieert van 13 procent tot 76 procent. In psychische zorg loopt het gebruik uiteen van 1 procent tot 19 procent.

Het zorggebruik van medewerkers in de zorg is dus sterk afhankelijk van de organisatie waar iemand werkt. "Uit wetenschappelijk onderzoek weet IZZ dat het organisatieklimaat een bepalende en beïnvloedbare factor is als je gezond en veilig werken van medewerkers in de zorg wilt verbeteren. Medewerkers hebben daardoor minder klachten en dat leidt tot minder uitstroom en minder verzuim", aldus de onderzoekers van IZZ.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top