Finance

NZa kraakt toch nog kritische noten bij fusie VUmc en AMC

NZa kraakt toch nog kritische noten bij fusie VUmc en AMC

De fusie tussen VUmc en AMC kan weliswaar doorgang vinden met toestemming van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), maar de zorgwaakhond heeft hier nog een aantal zeer kritische noten bij. In een brief aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) schrijft de NZa dat de betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg door de fusie van de umc's in gevaar komen.

De NZa schrijft in augustus in een brief aan de ACM er niet van overtuigd te zijn dat de publieke belangen zijn gediend met de fusie van AMC en VUmc. Zo voorspellen berekeningen van de NZa dat kosten van zorg voor verschillende patiëntgroepen met wel 15 procent kunnen stijgen.

'Too big to fail'

Dit zou het gevolg zijn van de omvang van de concentratie die de fusie met zich mee brengt. "De eventuele macht van partijen op de markt voor non-concurrentiële zorg zou kunnen toenemen waardoor de positie van partijen ten aanzien van concurrentiele zorg kan worden versterkt", schrijft de NZa. "Dit kan resulteren in lagere kwaliteit en/of in hogere prijzen voor ziekenhuiszorg waar wel op geconcurreerd wordt."

Daarnaast zouden de twee umc's samen zo groot worden dat er voor zorgverzekeraars bij de inkoop van algemene zorg onvoldoende alternatieve aanbieders overblijven. Ook daarmee ontstaat het risico dat de prijs van die zorg door partijen wordt verhoogd en/of de kwaliteit wordt verlaagd, aldus de NZa.

Bovendien zou de fusie van AMC en VUmc resulteren in een dusdanig grote organisatie dat deze moeilijk bestuurbaar zou kunnen worden, zowel gedurende het concentratieproces als daarna. Ook hiervan vreest de NZa negatieve effecten op de kwaliteit van zorg. Het fusieziekenhuis krijgt straks tot slot het karakter van een instelling die 'too big to fail' kan zijn, aldus de zorgwaakhond.

Timing

De timing van de brief van de NZa is opmerkelijk. Nadat AMC en VUmc in 2015 hun fusieplannen hadden voorgelegd, voerde de NZa de zogeheten zorgspecifieke fusietoets uit. Daarbij is onderzocht of de verlening van cruciale zorg in gevaar zou komen en of cliënten en personeel voldoende bij de fusieplannen zijn betrokken. Verder biedt de wet  de NZa geen mogelijkheden voor een inhoudelijke beoordeling. De NZa zag zich gedwongen om in juli 2016 groen licht te geven voor de voorgenomen fusie.

Toen in februari 2017 de ACM aan de NZa melde eveneens akkoord te gaan met de fusie van de twee academische ziekenhuizen, blijkt de zorgautoriteit toch dieper in de materie gedoken te zijn. De resultaten van dit nadere onderzoek deelt de NZa in augustus in een brief aan de ACM. Even later, op 5 september, maken de umc's bekend dat zij toestemming hebben om de fusie door te zetten. De twee partijen willen in 2018 in ieder geval op bestuurlijk niveau fuseren.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

25 september 2017

De toezichthouders van beide umc's doen er goed aan er nog eens over na te denken of één groot umc's in A'dam gewenst is.
Er ontstaat met de bestuurlijke fusie een te groot ziekenhuis waarbij de bestuurders op een afstand van het proces komen te staan als de huidige RVT en per locatie zijn vervolgens weer nieuwe directeuren etc. nodig.
Deze extra bestuurlijke laag zal een flinke kostenstijging veroorzaken en de kwaliteit wordt er daardoor in ieder geval niet beter op.

D G o

25 september 2017

Oh ja, en de enige bestuurder die het proces had kunnen trekken was de heer Levi. Maar deze is waarschijnlijk niet voor niets vertrokken!
En dan blijft er een bestuurder over die ooit een Bank verkwanseld heeft met alle financiële gevolgen van dien.
RvT, bezint eer gij begint. Een definitief besluit is straks niet meer terug te draaien.

Top