HRM

Zorgspectrum Het Zand schrapt honderd banen

Bij Zorgspectrum Het Zand verdwijnen honderd voltijdsbanen. Het gaat om zowel zorgfuncties als ondersteunende functies. De maatregelen zijn volgens de raad van bestuur nodig vanwege de slechte financiële situatie waarin de Zwolse zorgaanbieder verkeert.

In augustus maakte Het Zand bekend genoodzaakt te zijn tot een ingrijpende reorganisatie. Dit vanwege een fors financieel verlies in 2016: een negatief resultaat van 2,7 miljoen euro. De rode cijfers in de jaarrekening werden veroorzaakt door meerdere factoren. Zo kreeg de zorgaanbieder 800 duizend euro aan geleverde zorg niet vergoed van de zorgverzekeraars. Ook 2017 verwacht Het Zand met verlies af te sluiten.

Er is sprake van onbalans tussen opbrengsten en kosten, aldus Zorgspectrum Het Zand. Het woensdag gepresenteerde herstelplan is hierop volgens de zorgaanbieder het antwoord. Uitgangspunt is een terugkeer naar de kernactiviteiten: complexe intramurale ouderenzorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), zorgverlening aan cliënten met niet-aangeboren hersenletsel, geriatrische revalidatiezorg en hospicezorg, ondersteund door het kennis- en behandelcentrum. Deze keuze betekent tevens een vermindering van het aantal banen binnen de organisatie.

Tamara Ritsema, bestuurder van Het Zand: "Focus op kernactiviteiten en terugbrengen van kosten, resulteert in een afbouw van het aantal banen binnen onze organisatie. We moeten helaas afscheid nemen van een groot aantal collega’s, circa 100 fte’s. Het gaat dan om zowel zorgfuncties als ondersteunende functies, op alle vlakken en niveaus binnen Zorgspectrum Het Zand. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat we deze goede collega’s moeten laten gaan. Willen we echter ook in de toekomst goede en betaalbare zorg kunnen blijven bieden, dan hebben we geen andere keuze."

Kernactiviteiten

Het herstelplan start op 1 november 2017. Vanaf dat moment gaat Zorgspectrum Het Zand zich richten op de kernactiviteiten. Ritsema: "Het afbouwen van de andere activiteiten gebeurt uiteraard op een zodanig verantwoorde wijze dat de kwaliteit van zorg aan de betreffende cliënten  te allen tijde op het juiste niveau blijft. Indien nodig dragen we deze dienstverlening over aan een collega-zorgaanbieder." De zorgaanbieder neemt ook andere kostenbesparende maatregelen op bijvoorbeeld het inkoop- en vastgoedbeleid.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top