ACTUEEL

Ziekenhuisbestuurder verzuipt in richtlijnen

Ziekenhuisbestuurder verzuipt in richtlijnen

Ziekenhuisbestuurders zien zich geconfronteerd met gemiddeld 15 nieuwe externe eisen per maand. Daarmee is het totale aantal richtlijnen waar de ziekenhuizen rekening mee moet houden opgelopen tot meer dan twee duizend.

Dat constateert Louise Blume in haar proefschrift ‘Tools or Rules? The utility and limitations of guidelines in Dutch hospitals’, waarop zij op 1 november 2017 aan Tilburg University is gepromoveerd.

Niet alleen groeit het aantal richtlijnen dat van toepassing is op ziekenhuiszorg, ook  wijzigen ze in een snel tempo. Bovendien verandert de aard en toepassing van de richtlijnen. Oorspronkelijk hadden deze richtlijnen tot doel om de kennis van professionals up-to-date te houden. Maar volgens Blume worden ze steeds vaker óók gebruikt voor andere doelen, zoals toezicht en handhaving. De omgang met deze kluwen van regels en richtlijnen wordt bemoeilijkt doordat er geen centrale plek is voor ontsluiting van de richtlijnen, versiebeheer en systematische communicatie over wijzigingen.

Onmogelijke opgave

Dit alles plaatst bestuurders vaak voor een onmogelijke opgave, aldus Blume. Uit hoofde van hun bestuurlijke verantwoordelijkheid zijn ze verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Maar door de overdaad van regels en richtlijnen worstelen ze met vragen als: welke richtlijnen, of onderdelen daarvan, moeten voorrang krijgen? wat wordt er van mij verwacht en waar kan ik door de toezichthouder op worden aangesproken?

Ziekenhuisbestuurders geven aan dat het onmogelijk is om aan al deze eisen te voldoen. Ruim de helft (23) van de 39 bestuurders die Blume bevroeg ervaren problemen bij de implementatie van richtlijnen en het toedelen van de verantwoordelijkheid binnen het ziekenhuis. Als gevolg hiervan ontwikkelen deze ziekenhuizen een defensieve stijl.

Snoeien

Blume adviseert om te snoeien in het grote aantal regels. Toezicht en handhaving zouden zich moeten focussen op een beperkt aantal geprioriteerde kwaliteitseisen, die ook écht nageleefd moeten worden. De nadruk bij deze exercitie zou moeten liggen op verbetering en leren in ziekenhuizen, aldus Blume. Daarnaast pleit Blume voor een infrastructuur voor het bijhouden en prioriteren van externe eisen.

Blume studeerde Health Science aan de Universiteit van Maastricht, waar ze in 2010 haar masterdiploma haalde op het terrein van Health Economics, Policy and Management. Momenteel is ze verbonden aan de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

3 november 2017

Niets nieuws onder de zon.
Maar wanneer stoppen we met deze onzin?

Regel op regel overwegend om risico’s te vermijden, veel minder om beter zorg te bieden. Want dat lukt niet met tweeduizend richtlijnen met een maandelijkse aanwas van vijftien.

Durf stapsgewijs in een deelgebied alle regels door te strepen waarvan de vakmens vindt dat die niet bijdraagt aan betere zorg.
Meldt dat aan de bestuurder die daarvoor verantwoordelijkheid durft te nemen. Die weer aan de toezichthouder.
Lever dat verzamellijstje aan het Zorginstituut om de externe regelgevers te confronteren met deze onzin.
Dat lucht op, geeft ruimte en leidt tot betere zorg en lagere kosten.
Daar zijn wij toch op uit?

Bles

4 november 2017

Jaja regels zijn er voor management lagen in stand te houden. Toch?!

Meer regels meer controleurs in de bovenlagen wat dit kost.
Ik durf te zeggen 30% van de zorg kosten zitten daar.
Morgen weer een audit laag er bij die dit controleert of het wel klopt.

HuibHezemans.nl quality projects, process quality

6 november 2017

‘Ziekenhuisbestuurders zien … het bos niet meer, … worstelen …met vragen als: welke richtlijnen moeten voorrang krijgen …’ 1: Daar bestaan tooltjes, methoden, mensen voor: compliance checkers, risico-beoordelingen, q-afdelingen. 2: Daar ben je bestuurder voor, om met beperkte informatie toch leiderschap te tonen. Dus: pas toe of leg uit (‘richtlijnaanpassing was niet bekend-beoordeeld-geprioriteerd’). En idd. Mauk, als maatregel: laat de sores terechtkomen waar die thuishoort, de vervuiler betaalt! Lekker aan het werk dus, WNT-bestuurders. ????

HuibHezemans.nl quality projects, process quality

6 november 2017

‘Ziekenhuisbestuurders zien … het bos niet meer, … worstelen …met vragen als: welke richtlijnen moeten voorrang krijgen …’ 1: Voor zover value based, bestaan daar tooltjes, methoden, mensen voor: compliance checkers, risico-beoordelingen, q-afdelingen. 2: Daar ben je bestuurder voor, om met beperkte informatie toch leiderschap te tonen. Dus: pas toe of leg uit (‘richtlijnaanpassing was niet bekend-beoordeeld-geprioriteerd’). En idd. Mauk, als maatregel: laat de sores terechtkomen waar die thuishoort, de vervuiler betaalt! Lekker aan het werk dus, WNT-bestuurders. ????

Top