ACTUEEL

165 gemeenten weigeren cliënt-ervaringsonderzoek jeugd

165 gemeenten hebben het verplichte cliënt-ervaringsonderzoek (ceo) Jeugd niet uitgevoerd. De gemeenten maken zich zorgen over de privacy van jeugdzorgcliënten en vinden dat ervaringsonderzoeken onnodige administratieve lasten met zich meebrengen. Dat meldt Binnenlands Bestuur.

Ede is een van de gemeenten die het ceo niet heeft uitgevoerd.  De gemeente vindt het niet wenselijk dat jongeren thuis een brief ontvangen waarin staat dat zij gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp. De kans bestaat dat anderen die brief lezen en dat kan de jongere in gevaar brengen, aldus de gemeente.

Niet gegarandeerd

Ede heeft ook de ervaringen van andere gemeenten geïnventariseerd. Daaruit blijkt dat de privacy niet kan worden gegarandeerd, omdat zorgaanbieders anonimiteit niet registreren. Ook is de respons bij gemeenten die de cliëntervaringen wel hebben gemeten zo laag dat er geen conclusies aan kunnen worden verbonden.

Het ministerie van VWS vindt het in eerste instantie aan de gemeenteraden om hun colleges hierop aan te spreken, maar laat weten het belangrijk te vinden dat ervaringen van cliënten worden meegenomen bij het evalueren van het jeugdbeleid.

Bekend

Ook de gemeentelijke zorgen over de regeldruk door cliënt-ervaringsonderzoeken zijn bij het ministerie bekend. Naar aanleiding van signalen is het ministerie in gesprek met de VNG om verbeteringen door te voeren door beschikbare informatie, zoals bij het CBS, beter te benutten en de regeldruk te verminderen.

Het ceo jeugd wordt intussen doorontwikkeld, schrijft Binnenlands Bestuur. Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de Modelvragenlijst Jeugd en Ouders (MCJO) en het nut van het jaarlijks kwantitatief meten van ervaringen met de jeugdzorg is afgerond. Tien pilotgemeenten hebben aan het onderzoek meegedaan. Het toekomstige cliënt-ervaringsonderzoek (ceo) jeugd moet efficiënter en flexibel van vorm, inhoud en frequentie worden, zo adviseren zij aan het ministerie van VWS.


0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top